spiegelschip
spits
spuisluis
staal
staand want
Staffel
standbeeld
Een standbeeld is een los in de ruimte staand driedimensionaal beeldhouwwerk dat bedoeld is als eerbetoon aan de voorgestelde persoon of personen
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur