steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
Een trekbalk is, zoals de naam al aangeeft, een balk die trekkrachten opneemt. Zo kan een trekbalk bijvoorbeeld functioneren aan de voet van een kapconstructie, om de zijdelingse krachten op te nemen.
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Laatste Update maandag, 20 oktober 2014