textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
Een tongewelf is een gewelf dat over de gehele lengte dezelfde vorm heeft en waarvan de dwarsdoorsnede een halve cirkel vormt, zodat het gewelf een halve cilinder vormt.
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
veredelen
verkennend onderzoek
verloren was methode
verzonken reliëf
vide
Vlaams verband
vlak
vleugelmuren
vliesgevel
vorm