poedercoating
polijsten
polychromeren
polychroom
polyester
polyethyleenglycol
portret
portretmedaillon
positieve vorm
postmodernisme
praam
Punteerapparaat
rapier
realistisch
reliëf
restvorm
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
rivierduin
De ijstijd van 180.000 tot 130.000 jaar geleden heeft grote invloed gehad op het landschap van Nederland. Door het ijs werd keileem afgezet. Na deze periode vertoonde het landschap enorme hoogteverschillen. De vorming van rivierduinen vond plaats aan het eind van de laatste IJstijd. In het koude en onbegroeide landschap waaide een dikke laag rivierzand over de keileembulten en ontstonden de rivierduinen. Later werd het warmer. Het ijs smolt en er ontstonden moerassen. In dit waterrijke gebied kozen de mensen de droge, hoger gelegen rivierduinen als plek om te wonen.
roestvrijstaal
roeven
Romijnstuw
ruimte-innemend
ruimte-omvattend
ruimte-veroverend
ruimtelijk