hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
De kielplank is een zware langsscheepse plank, die midscheeps de onderzijde van een schip vormt. Het dient als fundament voor het gehele spantenstelsel.
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband