hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
Een kielbalk is een zware bodembalk over de hele lengte van het schip, die midscheeps de onderzijde van het schip vormt. Het is de basis voor het opbouwen van de stevens en de spanten. Soms is de kiel uit verschillende delen samengesteld.
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband