spiegel
spiegelschip
spits
spuisluis
Een spuisluis is een sluis bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Vandaar dat het ook wel keersluis wordt genoemd.
staal
staand want
Staffel
standbeeld
standbeen
statisch
statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo