tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
Het Verdrag van Malta, ook wel Conventie van Valletta genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, gebruiksvoorwerpen en scheepswrakken. Op 16 april 1992 werd de verdragstekst door de lidstaten van de Raad van Europa te Valetta ondertekend.
veredelen
verkennend onderzoek
verloren was methode
verzonken reliëf
vide
Vlaams verband
vlak
vleugelmuren
vliesgevel
vorm
vormcontrast
vrijstaand