steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
Tufsteen is een poreuze vulkanische steensoort ontstaan uit het verharden van vulkanische as. Het is een relatief zachte steensoort die gemakkelijk te bewerken is, waardoor het door beeldhouwers veelvuldig gebruikt wordt. De Tufsteen wordt gewonnen in steengroeven. Vroeger werden grote blokken met wiggen losgewrikt uit de rotsmassa. Die werden ter plekke ‘verzaagd’ tot kleinere steenblokken en vervoerd naar de plaats waar het bewerkt werd. Tegenwoordig gebruikt men geavanceerde technische middelen als zagen met diamantdraad en waterstralen onder hoge druk of laserstralen. Het materiaal is erg gevoelig voor weers- en milieu-invloeden, tufsteen beelden begroeien snel met mos.
tuitgevel
vakwerkconstructie
Laatste Update maandag, 02 december 2019