poedercoating
polijsten
polychromeren
polychroom
polyester
polyethyleenglycol
portret
portretmedaillon
positieve vorm
postmodernisme
praam
De praam behoort tot de oudste scheepstypes die bekend zijn en komt al voor in de Romeinse tijd. Het is een platbodem vaartuig voor de binnenwateren, bestemd voor o.a het vervoer van landbouwproducten en vee. De twee duidelijkste kenmerken van de praam waren het hoekige uiterlijk en de opmerkelijke vorm van de kop, die wel met de kop van een uil kon worden vergeleken. Het vlak (bodem) was volkomen plat met hoekige kimmen en had vrijwel loodrecht daarop staande zijden. Door de volle, vrij brede en hoekige vorm hadden de pramen weinig diepgang maar een groot laadvermogen. Het waren goede zeilers en ze waren zeewaardig genoeg voor reizen over de Zuiderzee. Pramen werden hoofdzakelijk gebruikt voor de aanvoer van turf vanuit de Drentse venen naar Meppel en Zwartsluis. Daar werd de turf uit de kleinere Drentse pramen overgeladen op de grotere Overijsselse pramen die naar Amsterdam voeren. De praam was gedurende de 19e eeuw het belangrijkste scheepstype voor het transport van turf over grote afstanden.
Punteerapparaat
rapier
realistisch
reliëf
restvorm
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
rivierduin
roestvrijstaal
roeven
Romijnstuw
ruimte-innemend
ruimte-omvattend
ruimte-veroverend
ruimtelijk