vormcontrast
vrijstaand
wandfries
watermolecuul
waterschepen
Het jaar 1600 markeert een scheiding in de ontwikkeling van de scheepsbouw. Het gaat vooral om de vorm van de scheepsromp van de kleinere vrachtschepen. Voor 1600 hadden de meeste schepen een smal (scherp) voor- en achterschip. Bij schepen die na 1600 werden gebouwd waren voor- en achterschip meestal voller. De vroegste types waterschepen werden overnaads gebouwd, maar vanaf het tweede kwart van de zestiende eeuw werden deze schepen karveel gebouwd, dat wil zeggen gladboordig. Waterschepen die tussen 1500 en 1800 gebruikt werden hebben nooit hun middeleeuwse karakter verloren. Zij behielden bijvoorbeeld hun scherpe middeleeuwse rompvorm en hadden geen zijzwaarden, wat na 1600 nogal uitzonderlijk was.
waterschip
Waterstaatstijl
wederopbouw
wederopbouwkunst
wegering
wijd- en smalschepen
wildverband
windveren
wolfsdak
wolfseind
woningwetwoning
zaalkerk
zadeldak
zandsteen
zijbeuk
zijschepen