textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
trekbalk
tufsteen
tuitgevel
vakwerkconstructie
verbronsd
Verdrag van Malta
veredelen
verkennend onderzoek
Bij een verkennend onderzoek wordt met prikijzers de contouren van het schip vastgesteld. De voor- en achtersteven worden gezocht en de maximale breedte van het schip wordt bepaald. Daarna worden er proefsleuven gegraven, houtmonsters genomen, de geologie bekeken en vondsten onderzocht.
verloren was methode
verzonken reliëf
vide
Vlaams verband
vlak
vleugelmuren
vliesgevel
vorm