boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
Een bun of kaar is een water gevuld compartiment in een vissersschip, dat via vele kleine openingen rechtstreeks in verbinding staat met het buitenwater. In de bun werd de vis bewaard. Vaak namen waterschepen gevangen vis over van vissersschepen, om vervolgens de levende lading op de vismarkt af te leveren, maar er werd ook met waterschepen gevist. Zeker toen de Zuiderzee in de tweede helft van de 17de eeuw steeds zouter werd en de ansjovisvangst een grote vlucht nam. Door de vis in de bun te bewaren kon de vangst een paar dagen in leven worden gehouden, tot het einde van de vistocht.
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal