hallenkerk
hardsteen
hellebaard
hiërogliefen
hightech architectuur
hoogwatersteen
huid
in situ
ingekuild
inkuilen
jaarringonderzoek
jager-verzamelaars
Jakobsladder
kalkeerpapier
karveel gebouwd
Vanaf het begin van de 16e eeuw verandert de bouwwijze van schepen van overnaads naar karveel. Een karveel gebouwd schip heeft een gladde scheepsromp. De term karveelbouw betekent dat de huidplanken van het schip met de lange zijden glad tegen elkaar aanliggen. Dit in tegenstelling tot de overnaadse bouw waarbij de huidplanken elkaar overlappen. Bij karveel gebouwde schepen zijn de huidplanken meestal onderling niet verbonden, maar alleen aan de spanten bevestigd. De verandering in de bouwwijze van de romp lijken vooral ingegeven te zijn door de eisen van de scheepvaart. In tegenstelling tot overnaads gebouwde schepen (tot ca. 30m) waren karveel gebouwde schepen bij grotere lengte voldoende sterk, stijf en waterdicht te construeren.
keel
keper
keramiek
keramische
kielbalk
kielplank
kim
kinetisch kunstwerk
klei
klezoorverband