statisch kunstwerk
statische compositie
steenbeeldhouwer
steenhouwer
steenhouwersmerken
steunberen
stevenhaak
stichtingssteen
stileren
stofuitdrukking
stolpboerderij
stukvorm gegoten
symbool
symmetrisch
terrazzo
textuur
timpaan
tjalk
tongewelf
topgevel
torenspits
tors
torso
traditionalistisch
Traditionalistisch bouwen wil zeggen: bouwen volgens de traditie van het traditionalisme. Het begrip traditionalisme verwijst naar het doelbewust teruggrijpen op tradities bij het bouwen wat betreft vorm, maar ook wat betreft constructie en functie.
trekbalk
Laatste Update zaterdag, 28 oktober 2017