sabel
scheg
schets
Schieringers en Vetkopers
schilddak
schokbeton
schotbalk
schuren
schutsluis
schuurkerk
sculptuur
serpentijn
sgraffito
Sgraffito is een techniek waarbij gekleurde mortellagen over elkaar worden aangebracht waarin een voorstelling is uitgesneden. De term sgraffito (of ook wel graffito) komt van het Italiaanse werkwoord sgraffiare, wat krabben betekent. De techniek kent het volgende principe; Op een goed vochtopnemende muur worden twee tot maximaal vijf verschillende gekleurde pleisterlagen aangebracht. Elke stuclaag moet worden opgeruwd om de volgende laag te laten plakken. Als alle lagen zijn opgebracht wordt op de vrijwel droge laatste laag de tekening aangebracht. Vervolgens worden lijnen en vlakken weggekrast zodat een voorstelling ontstaat. Door dieper of minder diep in die verschillende nog niet geheel opgedroogde kleurlagen te snijden, schaven, krabben of schrafferen ontstaan lijnen en vlakken in verschillende kleuren. Elke ingekraste lijn moet, om het regenwater af te voeren, bij voorkeur onder een hoek van 45 graden worden aangebracht. Er moet bij deze techniek snel gewerkt worden, omdat de cementlaag na ongeveer 24 uur te hard is om nog te kunnen bewerken. In Nederland kent de sgraffito techniek in de Werderopbouwperiode zijn grote bloei. De sgraffitotechniek werd in een publicatie uit 1956 van de in 1952 opgerichte Vereniging van Beoefenaars van de Monumentale Kunsten warm aanbevolen: ‘In Nederland houdt sgraffito zich op buitenmuren uitstekend. Een techniek, die aan het muurkarakter niets afdoet, en die zonder grote materiaalkosten, en met een klein bedrag aan arbeidsloon toe te passen is’. Daarnaast is succes van het naoorlogse sgraffito ook te danken aan Heinrich Campendonk, die zijn studenten stimuleerde deze techniek te gebruiken. Sgraffito's volgens de 'Belgische methode', bestaande uit één laag mortel waaraan de kleur achteraf is toegevoegd, komen in de wederopbouw nauwelijks voor.
shake-hands stijl
silhouet
sionopel
slaperdijk
sleutelstuk
sokkel
solderen
spaarveld
spanten
speelbeen
speklagen
speksteen