expressionisme
expressionistische beeld
factuur
figuratief
figuratieve kunst
fleur-de-lis
Flevo Lacus
follie
formeren
fresco
fronton
functionalisme
functionalistische stijl
gaand want
Een gaand want was een sleepnet dat door een varend schip voortgetrokken werd. Talloos zijn de verhalen over gaande schippers die al of niet per ongeluk, door de staande netten van hun collega s voeren.
galvaniseren
gangen
geabstraheerd
gebeeldhouwd
geboetseerd
geciseleerd
geconstrueerd
geglasparelstraald
gemodelleerd
genius loci
geometrie