boucharderen
Bronner
brons
bronsgieten
Bronzen beelden
bun
C14 datering
C14-dateringsmethode
Campendonk
carrara-marmer
cartouche
chamotte
circe-perdue
ciseleren
citer
compositie
consistorie
constructie
Een constructie is een beeld dat gemaakt is door losse onderdelen samen te voegen tot een stevig geheel. De verschillende onderdelen blijven zichtbaar.
constructivisme
constructivisten
constructivistisch
construeren
contra posto
cookie
cortenstaal