kijkwijzer kunst

KIJKWIJZER KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

Beantwoord de vragen zo uitvoerig mogelijk, licht je antwoorden toe.

 

INFORMATIE

Noteer de zakelijke gegevens van het kunstwerk.

naam van de kunstenaar

titel van het kunstwerk

datering van het kunstwerk

locatie waar het kunstwerk staat.

wanneer heb je het kunstwerk bekeken?

 

WAT IS HET?

3 dimensionaal kunstwerk, landschapkunst, wandkunst of iets anders?

 

WAT IS ER TE ZIEN?

Loop om het kunstwerk heen en bekijk het van alle kanten. Schrijf zo uitgebreid mogelijk wat het kunstwerk voorstelt. Bedenk dat iemand die het kunstwerk niet kent er een goede indruk van moet krijgen.

Noemen we het figuratief, abstract of is het een tussenvorm? Is het kunstwerk fantasie en/of werkelijkheid? Bestaat het uit onderdelen of is het uit één stuk gemaakt? Beschrijf ook de formaten.

 

WAT IS DE WERKWIJZE?

De werkwijze bestaat uit alle handelingen die nodig zijn om een kunstwerk te maken.

Waardoor is de kunstenaar geïnspireerd?

Is het kunstwerk gehakt, gemodelleerd en daarna gegoten, geconstrueerd of op een andere manier gemaakt?

Beschrijf de techniek zo uitgebreid mogelijk. Met welke materialen heeft de maker gewerkt? Welke gereedschap heeft de maker gebruikt? Is dit nog zichtbaar?

 

WELKE VORMASPECTEN?

Beschrijf wat het meest opvalt. Wat heeft de nadruk? Wat kan je vertellen over vorm, licht, kleur, ruimte en compositie. Kies één of meer  aspecten die in dit werk opvallen.

Vorm; is de vorm geometrisch of organisch, open of gesloten, abstract of figuratief, massief of hol, symmetrisch of asymmetrisch, regelmatig of onregelmatig?

Licht; de plasticiteit van een ruimtelijke kunstwerk heeft vooral betrekking op kunstwerken met veel reliëf, holtes, plooien en dergelijke. Hoe valt er licht op het kunstwerk? 

Kleur; is de kleur monochroom (eenkleurig) of polychroom (veel kleurig), is er sprake van opgebrachte kleur, of van eigen of natuurlijke kleur van het materiaal. Benoem de kleur(en).

Ruimte; een driedimensionaal kunstwerk neemt ruimte in, het heeft een bepaald volume. Door de manier waarop het kunstwerk is gemaakt, wordt de ruimte van het kunstwerk zelf en de ruimte rond het kunstwerk geordend: Ruimte-nemend (gesloten, massief, ondoorzichtig); Ruimte-omvattend (open, doorzichtig); Ruimte-veroverend (geeft het gevoel dat het beeld meer ruimte in wil gaan nemen)

Compositie; noem de voornaamste richtingen in de ordening van het kunstwerk. Wat voor effect heeft dit op het kunstwerk? Wordt je aandacht getrokken naar één punt?

 

WAT IS DE BEDOELING?

Kijk naar de titel, wat kan die jou vertellen?

Heeft het kunstwerk een relatie met de plek waar het zich bevindt? Is het kunstwerk voor dezelfde plek gemaakt als waar het nu staat?

Wat kan je vertellen over de tijd waarin het gemaakt is?

Verwijst het kunstwerk naar bekende verhalen (bijbel, mythologie, historie enz.) of vertelt het zijn eigen verhaal?

Is het met een speciale reden gemaakt?

 

WAT VIND JE ZELF?

Je hebt nu door de voorafgaande vragen te beantwoorden het kunstwerk aandachtig bekeken. Je kunt nu vast vertellen wat je er zelf van vindt. Geef je mening en vertel waarom je die mening (positief of negatief) geeft. Verwerk in je betoog ook wat je bij de vragen hierboven hebt genoteerd. Gebruik woorden die je bij de beschouwing gebruikt hebt.