zonder titel, Hoge Ring

zonder titel, Hoge Ring

Plaats: Almere

Locatie: Hoge Ring

Kunstenaar:

Materiaal: staal

Jaar: 1986

Beschrijving:

Midden jaren tachtig van de vorige eeuw, legde wegwerkers aan weerszijden van de ringweg rond Almere geluidswallen aan. Willem van Dijk, destijds projectleider wegen en verkeer bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, opperde in een bouwvergadering over de aanleg van geluidswallen langs de Hoge Ring de landschappelijke leegte op te vullen met een object dat op de naam van de weg was geïnspireerd. Personeel van de aannemer nam de uitvoering voor hun rekening. Een paar roestige stalen spuitbuizen, waar in de bouw zand doorheen wordt gespoten, dienden als sokkel voor twee stalen ringen. Het kunstwerk zonder titel, een letterlijke interpretatie van ‘Hoge Ring’, werd aan beide zijden van de stadsautoweg op de geluidswal geplaatst. Geen sculptuur uit het kunstcircuit, maar wel deel van het cultureel erfgoed van Almere. Voor het symbolische bedrag van één gulden werd de gemeente eigenaar van de objecten.

Op 15 november 2015 is één van de ringen tijdens een storm omgewaaid omdat de ring aan de onderkant waarschijnlijk was doorgeroest. De ring aan de andere kant van de Hoge ring is uit voorzorg naar beneden gehaald. De gemeente heeft de objecten voorlopig opgeslagen en weet nog niet wat er mee gaat gebeuren.

Laatste Update vrijdag, 16 oktober 2020