De Blauwe Dromer

De Blauwe Dromer
De Blauwe Dromer De Blauwe Dromer De Blauwe Dromer De Blauwe Dromer

Plaats: Harderhaven

Locatie: Hoge Dwarsvaart nabij gemaal Lovink

Kunstenaar: Jacqueline Verhaagen

Materiaal: asfalt

Jaar: 2002

Beschrijving:

In de monding van de Hoge Dwarsvaart bij gemaal Lovink is het kunstwerk ‘de Blauwe Dromer’ gerealiseerd. Het is een uiting van Landschapskunst waar de provincie Flevoland internationale bekendheid om geniet. Het uitgestrekte, wijdse landschap van Flevoland heeft vele kunstenaars geïnspireerd tot het maken van Landschapskunst.

In 1996 werden drie kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp te maken voor een kunstwerk bij de nieuwe sluis bij gemaal Lovink. Aandachtpunt in de kunstopdracht was de scheiding van land en water.

De kunstenares Jacqueline Verhaagen uit Amsterdam kreeg eind van dat jaar de opdracht. De oplevering werd in 1998 gepland. Bij haar eerste bezoek aan de plaats waar het kunstwerk moest komen, werd zij verrast door de grootschalige en ongerepte omgeving. Zij ontwierp een eiland in de vorm van een 5 meter hoge ringdijk met in het midden basaltblokken, beplanting en water. De doorsnede van het eiland is 45 meter. Het waterschap eiste in verband met het onderhoud dat het kunstwerk verhard zou worden. Jacqueline Verhaagen koos daarop voor gekleurd asfalt. In Nederland was nog weinig bekend over gekleurd asfalt. In Frankrijk daarentegen werd gekleurd asfalt al enige tijd toegepast. De kunstenares koos voor blauw asfalt omdat het enerzijds heel vervreemdend in de omgeving zou overkomen, anderzijds juist in harmonie met die omgeving zou zijn.

Als de Provincie een investering doet in de infrastructuur of een provinciaalgebouw (ver)bouwt dat een bedrag van € 10 miljoen te boven gaat, besteedt de Provincie Flevoland 1% van het investeringsbedrag aan kunst. Het kunstwerk de Blauwe Dromer is door deze regeling gefinancierd.

Om ‘de Blauwe Dromer’ financieel haalbaar te maken moest het gelijktijdig met het sluisproject, het kunstwerk van de ingenieurs, gerealiseerd worden. In Nederland wordt de term kunstwerk niet alleen voor artistieke zaken gebruikt, maar ook in de weg- en waterbouw voor bruggen, sluizen, tunnels enz. In geval ‘de Blauwe Dromer’ gaat de overeenkomst tussen de twee soorten kunstwerken verder dan alleen de naam. Voor het kunstwerk werd gebruik gemaakt van dezelfde vorm, materiaal en techniek als de ingenieurs. Het enige verschil is dat de sluis een zuiver functioneel doel heeft en de bij ‘de Blauwe Dromer’ ontbreekt de functie. De functionele omgeving van de sluis en het gemaal staat in scherp contrast met de nutteloze dromer die lui achterover in het water ligt. De kunstenares heeft ook gewerkt met dezelfde materialen als die waarmee de ingenieurs, het op de tekentafel ontworpen landschap van Flevoland hebben ingericht: dijken, beplanting en water. De naam verwijst naar de functie van de dijken als bescherming tegen water. We kennen drie soorten dijken: waker, slaper en dromer. De waker is de buitendijk die het water tegenhoudt, de slaper is de binnendijk die in noodgevallen het water keert als de buitendijk overgestroomd is. De dromer is de dijk die landinwaarts ligt en alleen bij echt grote rampen dienst doet.

De naam is ook een verwijzing naar het werkwoord dromen, afstand nemen en naar binnen kijken. Daarvoor is ‘de Blauwe Dromer’ enigszins gekanteld. Aan de kant van het gemaal is de dijk iets lager, zodat de voorbijganger in het kunstwerk kan kijken.

De voorbereidingen voor de schutsluis namen meer tijd in dan was verwacht. Pas in 2001 begon men met de bouw van de sluis en de uitvoering van het kunstwerk.

Het kunstwerk is op 4 juni 2002 door gedeputeerde Wubbo de Raad onthuld, die tevens de schutsluis in gebruik nam. Daarbij maakte hij de naam van de sluis bekend: ‘De Blauwe Dromer”.

Met dank aan Jacqueline Verhaagen en de Provincie Flevoland voor het beschikbaar stellen van materiaal.

Kunstenaar

Jacqueline Verhaagen is in 1959 te Ridderkerk geboren. In 1983 studeerde zij af NLO, beeldendevorming en Nederlands. Vervolgens studeerde zij aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Rijksacademie eveneens in Amsterdam. In 2007 volgde zij een halfjaarsmodule landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.

Laatste Update woensdag, 26 oktober 2016