Gevelsteen "Bewaren gaat voor vergaren"

Gevelsteen
Gevelsteen

Plaats: Dronten

Locatie: Wardhof

Kunstenaar: Hans 't Mannetje

Materiaal: franse kalksteen

Jaar: 1992

Beschrijving:

Straatnamen in Dronten-Zuid zijn vernoemd naar de zeven bemanningsleden van de Lancaster ED 357 die in juni 1943 neerstortte in het IJsselmeer. De Wardhof is vernoemd naar het omgekomen bemanningslid William Ward. In de muur van de snackbar is een gepolychromeerde gevelsteen met een gesloten oesterschelp gemetseld. Het beeldhouwwerk en de tekst zijn uit natuursteen gehakt in bas-reliëf. Hans 't Mannetje heeft de naam Ward als uitgangspunt voor deze steen genomen. Op de onderrand van de steen staat: "Bewaren gaat voor vergaren". Het Engelse woord ward betekent in het Nederlands bewaren. Het opschrift is in romeinletters uitgehouwen. Wat wij tegenwoordig de romeinletter noemen is van oorsprong het lettertype van het klassieke Griekse schrift zoals het voorkomt op de in steen gebeitelde inscripties uit de oudheid. Kenmerkend voor de romeinletter is zijn samenstelling uit overwegend rechte stokken en de beëindiging van die stokken met een zogenaamde schreef, een dwars geplaatste driehoekige aanzet van de inkerving. Als zodanig is het een typische hakletter, geen schrijfletter. Uitgaande van de 17e eeuwse hakletter ontwikkelde 't Mannetje een alfabet dat hij doorgaans voor zijn ingehakte opschriften gebruikte. Bron: Gevelstenen van Hans 't Mannetj

De steen is naar een zinnebeeld van de Nederlandse dichter Jacob Cats (1577-1660) "Konst van bewaren, gaet voor 't vergaren" en duidt op de al groeiende toenemende waarde van de parel in de schelp.

Kunstenaar

Johan George (Hans) ’t Mannetje is op 9 september 1944 in Hillegom geboren. Na een jaar op de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam te hebben gezeten werd hij in 1961 leerling beeldhouwen bij beeldhouwster Liesbeth Sayersin Bennekom. Van 1962 tot 1964 studeerde hij aan de beeldhouwafdeling van de Rijksacademie voor beeldende Kunsten in Amsterdam. Na de academie ging 't Mannetje in de restauratie werken omdat hij vond dat je als beeldhouwer veel kon leren van wat men vroeger maakte. Hij was steenhouwersleerling en later uitvoerder bij de laatste Amsterdamse Stadsbeeldhouwer Hildo Krop.

Als jonge beeldhouwer restaureerde hij oude monumenten en herstelde of kopieerde ornamenten. Zo leerde ‘t Mannetje met grote brokken steen om te gaan. Hans 't Mannetje maakte ook enkele vrijstaande beelden. In 1962 hakte hij twee marmeren sfinxen naar historisch voorbeeld voor de ingang van het Wertheimpark in Amsterdam. Rond 1970 maakte hij zijn eerste gevelsteen. In 1984 vervaardigde hij "de Grenspaal", ook wel de "zuildragende schilpad" genoemd, voor de Sint Antoniesluis in Amsterdam. In de periode 1968-1986 was 't Mannetje de drijvende kracht achter het restauratieatelier op Uilenburg, waar hij talrijke jonge mensen heeft opgeleid in het stijlzuiver ambachtelijk restaureren van gebeeldhouwde bouwfragmenten. Toen het atelier in 1986 door de gemeente Amsterdam werd opgeheven vestigde 't Mannetje zich als zelfstandig beeldhouwer in Dronten en specialiseerde zich in gevelstenen. Later verhuisde hij naar Zutphen en vervolgens naar Dieren.

Hans 't Mannetje haalde het genre uit de sfeer van de Oud-Hollandse nostalgie, kwam tot vernieuwing van het medium en voorzag de gevelstenen van een eigen gramatica. Hij ontwikkelde een emblematiek van woordspelingen en verwijzingen in nieuwe gevelstenen als een tak van hedendaagse beeldhouwkunst. Hij gaf onverwachte wendingen aan vertrouwde begrippen en zegswijzen, bracht bijbelteksten en spreekwoorden tot leven met hedendaagse voorwerpen, maar koppelde even gemakkelijk bijna vergeten ambachten en gereedschappen aan actuele verschijnselen. Als je een woord hoort zie je direct een beeld, maar 't Mannetje zocht juist een ander woord dat bij dat woord past, een zinnnebeeld. Hans 't Mannetje vertelde; "Ik heb dit vak gekozen toen ik in de jaren '60 beeldhouwkunst studeerde in Amsterdam. Daar waren ook gevelstenen bij en dat onderwerp boeide mij". 't Mannetje was één van de weinige kunstenaars in Nederland die gevelstenen maakte. Wellicht was hij de enige die deze kunst als dagtaak had. Hij hakte zijn gevelstenen uit Bianco del Mare, een lichte harde kalksteen uit het Middellandse Zeegebied. Door het hele land kom je ze tegen, in Amsterdam ruim zeventig en in Flevoland vindt je een tiental in Dronten en twee in Emmeloord.

In 1998 zei Hans 't Mannetje: "Mijn opdracht is gevelstenen hakken. Voordat ik dood ga wil ik er driehonderd maken". Hij heeft niet de tijd gehad om zijn levenswerk te voltooien. In de loop van 2015 voelde hij dat zijn jaren gingen tellen. Hij voltooide zijn laatste steen en sloot zijn atelier. Op 2 mei 2016 overleed Hans 't Mannetje op 71- jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij heeft in totaal 230 gevelstenen vervaardigd. Zijn stenen worden gekenmerkt door helderheid van ontwerp, virtuoos hakwerk, zorgvuldigheid van belettering en subtiele gelaagdheid van betekenissen.

Laatste Update donderdag, 15 maart 2018