zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Schokland, Oud Emmeloord

Locatie: Vluchthavenpad 1

Kunstenaar: Hans Blank

Materiaal: brons

Jaar: 2008

Beschrijving:

Na overleg met de provincie Flevoland hebben de Koninklijke Schuttevaer in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en de Stichting Flevolandschap afgesproken dat op het voormalige eiland Schokland in 2009 een Nationaal Binnenvaartmonument zal worden opgericht. Schuttevaer koos voor Schokland omdat de vluchthaven van Schokland in het verleden plaats bood aan ruim 200 binnenvaartschepen die moesten schuilen voor barre weersomstandigheden. Het monument moest een eerbetoon worden aan mannen, vrouwen en kinderen die betrokken zijn geweest bij de binnenvaart. Het kunstwerk moest herkenbaar en duidelijk zichtbaar zijn, iets van de binnenvaart, iets bindends, een eresaluut aan de oude binnenvaart op de plaats waar vroeger honderden binnenschepen vluchten bij storm. Hans Blank was één van de 7 potentiële kunstenaars die de werkgroep die het schippersmonument op Schokland voorbereidde in het voorjaar van 2007 selecteerde. Blank zond twee schetsontwerpen in. Het winnende ontwerp werd door Ids Willemsma gemaakt.

Het A.D. van Eck-fonds vond de figuratieve kunstwerken die Blank had ingezonden mooi en heeft ze aangekocht. De tuin van de Lichtwachterswoning bij de haven op Oud Emmeloord was een toepasselijke plek en daar is één van de kunstwerken in 2008 geplaatst. Het andere kunstwerk, een robuust schip, is toegevoegd aan het kunstproject 'Huisje, Boompje Beestje' aan de Verhagenlaan in Emmeloord 

Veel werk van Blank heeft een duidelijke relatie met het water en de scheepvaart. Het beeld symboliseert het leven van een schippersechtpaar aan boord van een binnenvaartschip. De kunstenaar heeft de zware en inspannende werkzaamheden aan boord verbeeld en de rol die de schippersvrouw daarbij speelt. De schipper en zijn vrouw tillen het houten luik op waarmee het scheepsruim wordt afgesloten, het meest vitale onderdeel aan boord van het schip. Zij worden daarin bijgestaan door de schippersknecht of hun zoon. Met het kunstwerk wil Blank laten zien dat de schippersvrouw niet alleen "huisvrouw" is, maar aan boord een belangrijke taak vervult.

In een interview vertelt Blank hoe hij te werk gaat: "eerst maak ik een ijzeren constructie, een soort geraamte. Daarna kneed en boetseer ik met was de beelden om het geraamte. En dan laat ik ze in brons gieten". In het gegoten brons is duidelijk te zien hoe Blank het beeld vorm gaf. Hij gebruikt de structuur van de geboetseerde was om de expressieve kracht van het kunstwerk te versterken. Door deze robuuste werkwijze en de keuze voor een asymmetrische compositie heeft Hans Blank een dynamisch beeld gemaakt.

Met dank aan Cisca Roefs, afdeling culturele zaken van de gemeente Noordoostpolder, voor het verstrekken van de informatie.

Kunstenaar

Hans Blank is op 15 januari 1952 in Wormerveer geboren. Van 1969 – 1975  studeerde hij aan Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar heeft hij onder anderen les gehad van Paul Grégoire, Piet Esser en Cor Hund.

Blank maakte de eerste jaren na de academie veel beelden geïnspireerd op de Griekse mythologie. Na deze periode waren paarden en stieren vaak het thema in zijn werk. Tegenwoordig staat het maritieme centraal. Geïnspireerd door de eeuwige strijd op leven en dood tussen de mens en het zeewater als ook de mythes en sagen van de Vikingen en de Kelten creëert Blank robuuste en krachtige beeldhouwwerken. Hij maakt zijn werken niet vanuit een cultureel heimwee maar vertaalt de mythen en sagen naar een eigen beeldtaal. Blank zegt over zijn werk: "Wat ik maak doe ik voornamelijk voor mezelf". Wat zijn beelden gemeen hebben is een geheimzinnige onheilspellende sfeer. Soms voegt Blank stukken natuursteen aan zijn bronzen beelden toe. De ene keer bewerkt hij de steen met archaïsche, symbolische tekeningen, terwijl hij de andere keer gladde, op het strand gevonden stenen gebruikt. Zijn stijl is robuust en krachtig.

Sinds 1989 woont Hans Blank afwisselend in Den Oever waar hij woont aan de Waddenzee en aan de zuidwestkust van Ierland waar hij een atelier aan de Atlantische oceaan heeft. Keltische invloeden zijn sindsdien in veel van zijn werken terug te vinden. Naast zijn vrije werk voert hij regelmatig beelden in opdracht uit voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Hans Blank is iemand die graag in alle stilte in zijn atelier werkt. Hij is niet iemand van veel woorden. Zijn klein plastiek draagt een heel ingekeerd impressionistisch karakter,  terwijl uit zijn wat grotere beelden juist de vitaliteit en de energie van de mens spreekt.

In de zomer van 2006 exposeerde hij op het voormalige eiland Schokland. Het beeld 'Horizon' werd toen in de pastorie tentoongesteld. In 2007 werd 'Horizon' op de terp van Museum Schokland geplaatst, in 2008 een beeldje in de tuin van de Lichtwachterswoning op Oud Emmeloord en in 2011 werd een zeilschip geplaatst aan de Verhagenlaan in Emmeloord.

 

Laatste Update dinsdag, 25 juli 2017