Wapenschild

Wapenschild
Wapenschild

Plaats: Nagele

Locatie: Zuiderachterstraat

Kunstenaar: Piet van der Sar

Materiaal: hardhout

Jaar: 2007


Beschrijving:

In 1991 werd de vlag van Nagele als dorpsvlag aangenomen. Op de vlag is een wapenschild afgebeeld dat is afgeleid van het wapen van de adellijke familie Von Ahaus. Johan I Heer van Ahaus (1150-1225) kreeg het eiland Nagele (Nakala), dat tot ongeveer 1250-1300 tussen Urk en Schokland heeft gelegen, in leen van de bisschop van Utrecht. Uit een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk II, graaf van Looz (Loon), door bemiddelaars gemaakt, blijkt dat Lodewijk II onterecht de bezitter van de leenrechten op het leengoed Nagele was omdat het vroeger door de bisschop in leen was gegeven aan Johan I van Ahaus. In de oorkonde staat tevens dat Lodewijk II het leengoed afstaat aan de bisschop. Na de dood van Johan I ging het leengoed Nagele over naar zijn zoon Godfried (1185-1265) en nadien naar diens zoon Johan II (1235-1323).

De burgemeester van Ahaus verleende Nagele toestemming voor het gebruik van het wapen op de vlag en was aanwezig toen de dorpsvlag officieel in gebruik werd genomen. Sindsdien onderhoudt Nagele vriendschappelijke banden met de Duitse stad Ahaus. Op de blauwe vlag staat boven een rode dwarsbalk een wapenschild afgebeed waarvan de kleuren omgekeerd zijn aan die van het wapen van het geslacht Von Ahaus. Het bestaat uit een gevierendeeld wapenschild in de kleuren rood en goud. De meeste kleuren hebben in de heraldiek een andere naam. De kleur rood wordt 'keel' genoemd en symboliseert moed en opoffering. Goud wordt 'or' genoemd en staat voor wijsheid en rijkdom. Heraldisch links, op het derde kwartier, het Nageler hunebed van azuur zoals de kleur blauw in de heraldiek genoemd wordt. In de heraldiek zijn links en rechts het omgekeerde van dat, wat er in het dagelijks leven mee bedoeld wordt. Men is gewoon de woorden rechts en links te laten slaan op de drager van het schild en niet op de beschouwer. Bij de beschrijving van een schild moet men zich dus bedenken, dat men achter het schild staat en dit voor de borst draagt. 

Op 29 maart 2007 kreeg het dorp een schild met het dorpswapen cadeau van de scheidende dorpsvoorzitter Kees van der Sar. Hij is 8 jaar lid geweest van dorpsbelang waarvan 7 als voorzitter. Om het wapenschild is een blauwe schildzoom aangebracht met daarop de tekst Nagele in het rood. De blauwe kleur staat voor water en ruimte. Dorpswapens worden, in tegenstelling tot gemeentewapens, door de gemeenteraad goedgekeurd en zijn niet geregistreerd door de Hoge Raad van Adel. Het wapenschild heeft in september 2007 een plaatsje gekregen op een gemetselde sokkel bij de dorpsentree.

Maker

Piet van der Sar is in Luttelgeest geboren. Hij was de oudste in een gezin met 4 zonen en 2 dochters. Zijn vader was de laatste polderpionier die een boerderij toegewezen kreeg. Omdat zijn vader te jong was om de boerderij aan Piet over te doen heeft deze gekozen voor techniek, de bouwkant.

In 1969 kwam Piet van der Sar in Nagele wonen. Hij is al heel veel jaren actief als vrijwilliger in en voor het dorp. Van zijn technische en bouwkundige kennis en kwaliteiten, zijn netwerken en contacten maken vele organisaties graag gebruik. Altijd vrijwillig, belangeloos en onbetaald. Hij zet zich onder andere in voor de kerk, het multifunctioneel centrum, de buurtvereniging, de EHBO, de voetbalvereniging en het Museum Nagele. Bij Koninklijk Besluit is Piet van der Sar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 25 april 2014 kreeg hij van burgemeester Auke van der Werf de Koninklijke onderscheiding uitgereikt.