Maria Sterre der Zee

Maria Sterre der Zee
Maria Sterre der Zee Maria Sterre der Zee Maria Sterre der Zee Maria Sterre der Zee Maria Sterre der Zee Maria Sterre der Zee

Plaats: Marknesse

Locatie: Groene Zoom

Kunstenaar: P.C. van Dungen

Materiaal: tufsteen

Jaar: 1955-1956

Beschrijving:

De Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee Kerk is in 1955 – 1956 gebouwd naar een ontwerp van architect A.J.M. Vosman jr. uit Deventer. Boven de rondboogvormige entree, in het midden van de symmetrische gevel bevindt zich een Mariabeeld, ontworpen door P.C. van Dungen uit Oostrum. Bij de sobere vroeg-middeleeuwse, romaanse stijl van bouwen hoort een wat expressionistische vorm van beeldhouwkunst. Het beeld van Stella Maris (Sterre der Zee) is in bas-reliëf uitgevoerd en uitgehouwen uit tufsteen.

Symboliek, in de vorm van attributen speelt een belangrijke rol. Maria draagt de kroon van de hemelse beloning. Als Maria de kroon draagt, moet de hiërarchische orde gerespecteerd worden en draagt haar goddelijke Zoon eveneens een kroon. Het kindeke Jezus zit op de linker arm van Maria en strekt zijn linkerarm uit naar de vrucht die zij in haar rechterhand houdt. Haar blik is op de toeschouwer gericht, het kind kijkt naar zijn moeder. Maria is gracieus afgebeeld in de contra posto houding. Zij draagt een wijd, geplooid, lang gewaad dat soepel om haar lichaam valt, waardoor de S-vormige lijn duidelijk zichtbaar is. Het beeld komt beweeglijk over. Die beweeglijkheid heeft van Dungen weten te bereiken door beweging in de kleding, verschillende kijkrichtingen en gedraaide lichamen.

Maria wordt gedragen door de golven van de zee, waarvoor een hexagram, zeskantige ster, zichtbaar is. Maria wordt vaak symbolisch vergeleken met een ster, 'Sterre der Zee', een veilig baken voor allen die gevaar lopen of de goede richting zijn kwijtgeraakt. Sterre der Zee is één van de eretitels van de Moeder van Jezus. In veel plaatsen langs de Nederlandse kust wordt Maria vereerd als beschermvrouwe van de zeevarenden. Ook in de St. Michaelkerk op Schokland stond een beeld van Sterre der Zee. Na de ontruiming van het eiland in 1859 verhuisde Onze-Lieve-Vrouw van Schokland naar Vollehove.

Het Mariabeeld in de tuin is afkomstig uit Polen en is op 15 augustus 2010 ingezegend .

Laatste Update zondag, 01 november 2015