Brug van Saamhorigheid

Brug van Saamhorigheid
Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid Brug van Saamhorigheid

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Leemvaart

Kunstenaar: Martijn Boelhouwer

Materiaal: verzinkt staal en hout

Jaar: 2000-2001


Beschrijving:

Tussen begin jaren veertig en begin jaren vijftig werd de volkshuisvesting in de IJsselmeerpolders in de Delftse traditionalistische stijl uitgevoerd. De voorman van de Delftse School was Granpré Molière. Het bureau van Granpré Molière had een grote invloed op het ontwerp van de dorpen in de Noordoostpolder. Verhagen, de partner van Granpré Molière maakte in 1939 en 1940 de eerste schetsen voor het poldercentrum Emmeloord en zes polderdorpen. Met dit plan werd de basis gelegd voor het uiteindelijke ontwerp van de huidige tien polderdorpen. Tegenwoordig heet het bureau dat door Grandpré Molière opgericht is, KuiperCompagnons.

Kraggenburg is gelegen nabij de kruising van wegen naar Marknesse, Ens en Vollenhove. De kruising werd in 1999 veranderd in een rotonde. KuiperCompagnons kreeg van de provincie Flevoland de opdracht dit landschappelijk in te passen. In het gepresenteerde ontwerp werd nabij de rotonde beeldende kunst voorgesteld. Het voorstel had betrekking op de fruittraditie van Kraggenburg. Op verzoek van de bewoners is er in de opgave gesteld een relatie te leggen naar de passantenhaven vanaf het Voorsterbos. Dit heeft geleid tot een vervolgopdracht voor het ontwerp van een brug in samenwerking met bewoners en wel zodanig dat de expressie van de bewoners hierin werd weergegeven. Bron: CHC Noordoostpolder, archief Dorpsbelang Kraggenburg. De sociale samenhang en saamhorigheid in het dorp is erg groot. In overleg met de dorpelingen werd het thema saamhorigheid gekozen. De gedachte erachter was dat de brug mensen samenbrengt en een onmisbare schakel is naar het dorpscentrum. Dit heeft geresulteerd in een brug die niet alleen in bouwkundig opzicht maar ook in artistiek opzicht een kunstwerk is.

Kunstenaar Martijn Boelhouwer van KuiperCompagnons ontwierp een brug met een houten platform van hergebruikt eikenhout dat transparant is afgelakt en een stalen brugdek met dejo roosters. Het platform rust op palen van bascalocus. Over en aan de zijkant van de brug staan geabstraheerde figuren die de saamhorigheid in Kraggenburg symboliseren. Zes opengewerkte figuren waar je doorheen kunt kijken of onderdoor kunt lopen. De drie 'poortfiguren' verbeelden mensen die naar de loswal kijken. Zij zijn flexibel en bewegen zachtjes op de wind. Zodra je de brug betreedt, ga je zelf deel uitmaken van het kunstwerk. Omdat het kunstwerk uit verschillende losse vormen bestaat speelt de ruimte tussen de vormen ook een belangrijke rol. Deze tussenruimte maakt dat de omgeving onderdeel wordt van het object. We spreken dan van een ruimte-omvattend kunstwerk.

De brug was onderdeel van het LEADER II project dat van 1994-1999 liep en waartoe ook de aanleg van de rotonde, een wandelpad en een overdekte fietsenstalling bij de bushalte behoorden. Met LEADER, afkorting voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale oftewel Samenwerking voor plattelandsontwikkeling, wilde de Europese Commissie extra aandacht voor regionale en lokale initiatieven om van onderop samenwerking en innovatie te stimuleren. Doel van de aanpak was het bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland. De eerste twee silhouetten werden in de week van 17 tot 24 juli 2000 geplaatst.

Kunstenaar

KuiperCompagnons is een multidisciplinair bureau met ruim 100 medewerkers. De leiding van het bureau berust bij Gijs van den Boomen en Willem Wijnbergen. Het bureau houdt zich bezig met ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap. Het bureau is gehuisvest in het Schiegebouw van de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. KuiperCompagnons is in 1916 opgericht door Marinus Jan Grandpré Molière en Pieter Verhagen.

Op de website van KuipersCompagnons is te lezen: "Denkbeelden over ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur vloeien altijd voort uit sociaal-cultureel engagement. Daarom kent KuiperCompagnons een flexibele signatuur. Wie bouwt, boetseert immers de samenleving. Meer dan ooit beweegt en inspireert ons de verantwoordelijkheid voor het milieu, voor people en planet. Onze ambitie is om van iets gewoons iets buitengewoons te maken. Dat kan alleen dankzij voortdurende interactie met opdrachtgever, betrokkenen en gebruikers. KuiperCompagnons is niet alleen in Nederland, maar ook internationaal actief".

Beeldend kunstenaar Martijn Boelhouwers werkte van 1997 tot 2002 bij KuiperCompagnons. In april 2002 heeft Boelhouwers samen met stedenbouwkundige André van der Eijk buro MA.AN Urban Design, Art, Architecture and Landscape opgericht. Buro MA.AN is een interdisciplinair ontwerpbureau, dat zich richt op stedenbouw, landschap, beeldende kunst en architectuur.