Energio

Energio
Energio Energio Energio Energio Energio

Plaats: Espel

Locatie: Schapenpad

Kunstenaar: Rinus Roelof / Louis van Reede

Materiaal: roestvrijstaal

Jaar: 1987

Beschrijving:

De energiecrisiis van het begin van de jaren zeventig en de toentertijd zichtbaar wordende milieuproblematiek, waren voor de Nederlandse overheid redenen om te zoeken naar manieren die de Nederlandse energievoorziening minder afhankelijk maakten van fossiele brandstoffen voor electriciteitsopheffing. Op 2 oktober 1986 maakte directeur J.W. Fabins van de IJsselcentrale bekend, dat de Raad van Commissarissen haar goedkeuring gegeven had voor de investering van 20 miljoen gulden in de bouw van 25 windturbines aan de IJsselmeerdijk bij Espel in de Noordoostpolder. Op 7 december 1987 werd het windmolenpark van de IJsselmij officiëel in gebruik genomen. De 25 windmolens vormden destijds het grootste opwekkingscentrum voor windenergie in Europa.

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het windpark werd vlakbij de toegang tot het complex het object "Energio" van het kunstenaarsduo Rinus Roelofs en Louis van Reede geplaatst. Het hoofdthema in dit kunstwerk is verandering. Een wiskundige structuur ligt eraan ten grondslag en een technisch gestuurd lichtspel zorgt voor een voortdurende verandering. Het object bestaat uit dertien zeskantige palen van roestvrijstaal die scheef in de grond zijn gezet. Deze hebben een verloop van heel plat naar vrijwel rond. Bovenin de palen zit verlichting. 'Energio' is een ode (lofzang) aan de windmolen. De kruisende palen staan in een Y vorm opgesteld. Die stand heeft betrekking op de klassieke molenwieken. De kruislinkse opstelling van de palen, de Y-vormige plattegrond en het knipperende licht in de top van de palen wekken de suggestie op dat het beeld ook beweegt. In dit kunstwerk worden zo wind en energie verbonden met het verleden en het heden. De omgeving speelt in dit kunstwerk een belangrijke rol. Omdat de ruimte achter het object zichtbaar blijft spreken we van een ruimte-omvattend kunstwerk.

Bronnen: Flevokunstkaart, 'Een kunstreis door Flevoland' en 'Verbeelding in Flevoland'.

Kunstenaars

Rinus Roelofs is op 13 juni 1954 geboren in Steen. Hij groeide op in Ens (Noordoostpolder) en was heel goed in wiskunde maar had ook belangstelling voor kunst. Zijn ouders besloten dat hij wiskunde ging studeren dus studeerde hij vanaf 1973 toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente in Enschede. Omdat deze opleiding geen toekomstperspectief bood vervolgde hij in 1978 zijn studie aan de Academie van Beeldende kunst (AKI) in Enschede met specialisatie beeldhouwen. Hij interesseerde zich vooral voor conceptionele kunst en liet zich inspireren door kunstenaars als Peter Struyken, Jan Dibbets en Sigurdur Gudmundsson, van wie hij ook les kreeg. Deze conceptuele kunstperiode zou invloedrijk blijken te zijn op zijn latere werk. 

Sinds 1983 is hij als beeldhouwer werkzaam. Geïnspireerd door M.C. Escher en Leonardo da Vinci is Roelofs zich bezig gaan houden met het verbeelden van wiskundige structuren. De objecten van Roelofs zijn gebaseerd op geometrische patronen en balanceren altijd op het snijvlak van kunst en wiskunde. Voordat een kunstwerk van hem vorm gekregen heeft in de echte tastbare wereld, gaat daar dan ook vaak een langdurig wiskundig onderzoek aan vooraf. Rinus Roelofs woont in Hengelo en is zich gaan toeleggen op het digitale beeldhouwen. Roelofs kan op het gebied van digitaal beeldhouwen als een pionier worden beschouwd. Een kunstenaar heeft altijd een boodschap. De boodschap die Rinus Roelofs wil overbrengen is zijn fascinatie voor de wiskunde.

Louis (Leo) van Reede is op 23 november 1946 in Amsterdam geboren. Hij studeerde van 1980 – 1984 aan de Academie voor Beeldende Kunst (AKI) in Enschede. Naast het ontwerpen van beelden houdt van Reede zich ook bezig met grafische vormgeving en het ontwerpen van meubelen en interieurs. Louis van Reede overleed op 66- jarige leeftijd op 6 juni 2013.

Van Reede heeft met Rinus Roelofs in veel projecten samengewerkt. Deze samenwerking stond meestal in het teken van het zoeken. Roelofs en van Reede zagen de suggestie van ruimtelijkheid in een vlak niet alleen als uiterlijke schijn, maar als iets met inhoud, als experiment en het zoeken naar het wezenlijke. Projecten waarin zij hebben samengewerkt zijn o.a: 1985 PlatVorm – Hengelo, Trattato sulla Prospettiva, reizende tentoonstelling in opdracht van de provincie Overijssel, 1987 Energio- Windpark IJsselmij Noordoostpolder, 1987 Het Langhuis – Zwolle, 1988 Van den Kroonenberg prijs – CIOT, TU Twente en in 1989 Watersculptuur – TU Twente in Zwolle.



Laatste Update zaterdag, 06 april 2013