Kubische fossielen

Kubische fossielen
Kubische fossielen Kubische fossielen Kubische fossielen Kubische fossielen Kubische fossielen

Plaats: Emmeloord

Locatie: Harmen Visserplein

Kunstenaar: Sjoerd Buisman

Materiaal: beton

Jaar: 1992


Beschrijving:

In 1990 werd een meervoudige opdracht voor een kunstwerk op het Harmen Visserplein uitgeschreven. Een jury bepaalde dat de opdracht werd verleend aan de kunstenaar Sjoerd Buisman. Het kunstwerk is door een bouwbedrijf ter plekke vervaardigd. Een knop van een plant was het uitgangspunt voor het beeld, dat hier geheel geintegreerd is in de bebouwde omgeving. Het object bestaat uit twee delen; de knop die uit de straat oprijst en verzonken in het trottoir het tegenovergestelde van het bovengrondse deel, de fossiele knop of oervorm. Het kunstwerk is gelaagd en heeft een gesloten vorm.

Sjoerd Buisman, die zijn artistieke inspiratie ontleent aan de natuur, houdt zich bezig met planten en bomen en de manier waarop zij groeien. Hij laat groeiprocessen in de natuur zien. Begin jaren tachtig doet de phyllotaxis haar intrede in het werk van Buisman. Deze botanische term staat voor de groepering van bladeren rond een stam. Phyllotaxis komt van twee oud-Griekse woorden, Phyllo betekent blad en Taxis staat voor arrangement ofwel ordening. De phyllotaxis is een “groeispiraal”, volgens Buisman de oervorm van alle natuur. Hij heeft phyllotaxis beelden in verschillende formaten en van verschillende materialen gemaakt. Rond 1992 ontwikkelde Buisman phyllotaxis beelden die de natuur nooit zal voortbrengen, maar wel een natuurlijke logica hebben. Vierkante phyllotaxis beelden in de vorm van een terrasvormige piramide, een ziggurat, die hij 'Babel' noemde een verwijzing naar de spiraalvorm van de toren van Babel. Wie het kunstwerk op het Harmen Visserplein nader bekijkt zal in dit vierkante kunstwerk eveneens een spiraalvorm ontdekken. 'Kubische fossielen' is overduidelijk een phyllotaxis beeld uit de serie 'Babel'. Bij deze serie heeft Buisman de "groeispiraal" verlaten en zich beperkt tot zuivere sculpturale principes.

In een artikel in de Noordoostpolder van april 1992 staat het volgende: "Emmeloord - het kunstwerk van de Haarlemse kunstenaar Sjoerd Buisman voor het gemeentehuis in Emmeloord krijgt vorm. Deze week is, gedeeltelijk onder toezicht van de kunstenaar zelf, met de plaatsing begonnen. Over enkele weken zal de officiële onthulling plaats vinden.
Natuurlijke groeiprocessen is een thema dat in vrijwel al het werk van de bekende kunstenaar-bioloog is terug te vinden. In het kunstwerk voor de Noordoostpolder is Buisman uitgegaan van de sferen die in zijn geest kwamen bij het horen van de naam 'Noordoostpolder'. Met zijn beeldengroep legt de kunstenaar de relatie met het heden, de ontwikkeling van agrarisch land op de zeebodem, en met het verleden via de spiraal die anderhalve meter de grond in draait, daarbij verwijzend naar de tijd dat de polder water was en in een nog verder verleden weer land. De kunstwerken van beton, dat nog veertien dagen moet uitharden, worden gemarkeerd via een spiraalpatroon in de bestrating van tien bij tien meter. Langs de spiraal die de diepte ingaat, wordt uit veiligheidsoverwegingen een randje aangebracht. De gemeente heeft voor de spiraalkunst 90.000 gulden uitgetrokken". In het bijschrift bij de foto bij het artikel wordt het object 'drie knoppen in diverse gedaante' genoemd. In Noordoostpolder staat het kunstwerk bekend als 'Kubische fossielen'.

In het programma Beeldspraak geeft de kunstenaar uitleg over het kunstwerk.

Op 12 juli 2021 meldt Omroep Flevoland onder de kop "Storend gat in kunstwerk mag niet worden veranderd" het volgende: "Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder storen zich aan een gat dat deel uitmaakt van een kunstwerk bij het gemeentehuis in Emmeloord, maar ze kunnen er niet zomaar iets aan veranderen. Dat laten ze weten aan een inwoner die zich over het gat had beklaagd.
Het gat is onderdeel van het werk Kubische Fossielen, van kunstenaar Sjoerd Buisman. Dit kunstwerk uit 1993 bestaat uit een onregelmatige betonnen piramide boven de grond, met daarnaast een gat in de grond, waar die piramide -theoretisch- omgekeerd in zou passen. In het gat staat vaak een laag bruin water, waar geregeld bladeren en afval in drijven. De briefschrijver vond dat de gemeente iets aan het gat moest doen. Maar volgens burgemeester en wethouders is het kunstwerk lang geleden in opdracht van de gemeente geplaatst en kan het niet zomaar aangepast of weggehaald worden. De gemeente heeft al eerder met de kunstenaar over het gat gesproken. En de burgemeester heeft onlangs nog opnieuw contact met hem gehad. Sjoerd Buis
[Buisman red.] zou de gemeente erop hebben gewezen zijn kunstwerk ook bedoeld is als speelelement voor kinderen en dat het gat onderdeel is van het werk. Hij ziet dan ook geen reden om zijn kunstwerk aan te passen. Overigens heeft de gemeente in het verleden wel verlichting in het gat aangebracht, om te voorkomen dat er in het donker iemand in zou vallen. Ook wordt het gat volgens de gemeente geregeld schoongemaakt en zou regenwater eigenlijk automatisch moeten weglopen".

Kunstenaar

Sjoerd Buisman is op 23 maart 1948 in Gorichem geboren. Al jong was Buisman geinteresseerd in de natuur. Hij struinde de uiterwaarden van de Merwede bij Gorichem af, zoekend naar planten die hij bij wijze van biologisch experiment herhaaldelijk verplaatste. Lang twijfelde hij of hij biologie zou gaan studeren of naar de kunstacademie zou gaan. Hij koos voor het laatste. Sjoerd Buisman volgt zijn opleiding van 1965 – 1967 aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Daarna studeert hij van 1968 - 1970 aan ateliers '63 in Haarlem. Buisman onderzoekt sinds de jaren zestig natuurlijke groeiprocessen en maakt die op verschillende manieren zichtbaar in zijn werk. Vanaf 1967 t/m 1979 was hij heel experimenteel bezig in de vrije natuur zelf. Hij plantte bijv. bomen onderste boven in de grond, om dan met behulp van foto's de gevolgen te registreren. Het werk van Buisman is over het algemeen non-figuratief. Hij liet zich inspireren door de Arte Povera. In 1969 had Sjoerd Buisman, toen 19 jaar oud, zijn eerste solotentoonstelling. Vanaf 1974 is hij zeven jaar leraar aan de Academie in Rotterdam waar hij in 1967 afstudeerde. Van 1978 – 1981 geeft hij ook les aan de Academie voor schone Kunst & Vormgeving in 's Hertogenbosch. Van 1982 – 1984 geeft hij les aan de Academie voor Kunst & Vormgeving in Arnhem. 

Buisman was de eerste Nederlandse kunstenaar die ging experimenteren met het materiaal dat de natuur laat groeien. Door de levende materialen in allerlei richtingen te sturen groeiden, letterlijk, zijn kunstwerken. Om een andere vegetatie te leren kennen als de Nederlandse maakt Buisman verschillende studiereizen naar de tropen. In 1982 bezocht hij de Philippijnen waar hij de phyllotaxis ontdekte, die vanaf dat moment de belangrijkste inspiratiebron en thema voor zijn werk is. Toen ontstonden de eerste spiraalvormige beelden, de fossiele spiralen en kort daarna de phyllotaxis-beelden, die geïnspireerd waren op de bladschikking van een selderijplant. De fascinatie van Buisman voor de phyllotaxis had vooral te maken met de symboolwaarde van de groeispiraal. Volgens hem staat die voor het continue proces van leven en dood en van groei en ontbinding. De van de phyllotaxis afgeleide spiraalvorm wordt door hem gestileerd en in al haar variaties in zijn werk toegepast. Staand, gestapeld, verzonken in de aarde, liggend of als doorsnede, maar altijd voldoen de sculpturen aan een bepaalde wetmatigheid. Ze hebben de verschijningsvorm van knoppen, stengels en bomen en bestaan uit segmenten die geplaatst zijn volgens het spirale groeiprincipe. Buisman voerde zijn phyllotaxis beelden uit in brons, beton, hout, gietijzer en papier-maché. Rond 2000 doet de ‘ouroboros’, de slang die in zijn eigen staart bijt en zo naar onsterfelijkheid en een nieuw begin verwijst, zijn intrede in Buismans werk. Ook dit thema is te herleiden tot het principe van de spiraal. Sinds 1985 woont en werkt Sjoerd Buisman in Amsterdam en La Ferrière-Duval, Normandië. In de Amsterdamse Pijp biedt een 19e eeuws fabriekspand onderdak aan zijn atelier.

Phyllotaxis beelden van Sjoerd Buisman zijn onder andere te vinden in Haarlem (1985), beeldenpark van het Kröller Müller museum in Otterlo (1987), Diepenheim (1990), Gouda (1991), Emmeloord (1992), Groningen (1994) en Den Haag (2003). In Almere bevindt zich het kunstwerk 'Souvenirs van het oude land' (1999).

In 2003 kreeg Sjoerd Buisman de A. Roland Holst-Penning toegekend voor zijn gehele oeuvre.