Bezinningsmonument

Bezinningsmonument

Plaats: Almere

Locatie: Mandelaplein

Kunstenaar: Jan van IJzendoorn

Materiaal: beton, graniet, RVS, ledverlichting

Jaar: 1992

Beschrijving:

In 1989 werd het initiatief genomen voor de realisatie van een bezinningsmonument in het Mandelapark. Een monument dat bedoeld was als blijvend symbool voor mensen die vanuit een historisch, humanitair of religieus besef uitdrukking wilde geven aan hun betrokkenheid bij de samenleving. Zodoende werd het begrip herdenken in een bredere context geplaatst waardoor verschillende bevolkingsgroepen hier een eigen invulling aan kunnen geven. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven waarin herdenken en het creëren van een plek met meer betekenis centraal stond. Karen Daan (1944) maakte een ontwerp voor een monument met een waaier van vuur omdat vuur volgens haar symbool staat voor herdenking en bijdraagt aan het waakzame en sterke karakter van het toekomstig monument. Gerard Höweler (1940) zocht het in de naar binnen gerichte bezinning en stelde een ruw blok, gehavende en gescheurde steen voor die weer tot een nieuw blok omgevormd zou worden. De Adviescommissie voor Beeldende Kunst (ABK) koos unaniem voor het ontwerp van Jan van IJzendoorn.

Het monument is eenvoudig van vorm. Het kunstwerk bestaat uit een grote gekantelde ellipsvorm van roestvrij staal en een sokkel van 4 ruwe platen graniet. Het glimmende bovenvlak van deze 1,50 meter hoge ellips weerspiegelt de lucht en de omgeving. In de 23 cm hoge rand van de 4,00 x 2,50 meter grote sokkel is op alle vier de zijden een regel van het onderstaand gedicht gegraveerd:

GEBEITELD IN HET NU
VERSTILDE HERINNERING
ONBEGRENSD GEZICHTSVELD
HET OGENBLIK EEUWIG

Het Bezinningsmonument werd in juni 1993 onthuld door wethouder Wim Trieller. In 2006 moest het Mandelapark plaats maken voor de bouw van het nieuwe zakencentrum rond het station. Het monument werd tijdelijk opgeslagen en herplaatst op het Mandelaplein voor de Martini Tower. De ellips wordt ’s avonds van onder beschenen door led verlichting.

Laatste Update maandag, 03 april 2017