Tellegenbank

Tellegenbank

Plaats: Lelystad

Locatie: Stadspark

Maker:

materiaal: Hout

Jaar: 2009


Beschrijving:

Jan Willem Tellegen, zoon van stedenbouwkundige Frits Tellege, heeft vrijdag 16 januari 2009 een herinneringsbank geschonken aan de gemeente Lelystad. Dat deed hij ter ere van het 60-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders. Onder toeziend oog van zijn vader en moeder schroefdenJan Willem Tellegen een plaatje op de bank met de tekst: "Bank van gedachten, arbeid en dankbaarheid''. De Tellegenbank heeft een plek gekregen in het Stadspark, dat mede door Frits Tellegen ontworpen is.

Frits Tellegen (1919-2020) werd in 1964 directeur stedenbouw bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). Deze dienst had tot taak de IJsselmeerpolders 'in cultuur te brengen' en in te richten. Als hoofd van de stedenbouwkundige dienst stond Tellegen aan de wieg van het ontstaan van Lelystad. Tellegen bleef bij de RIJP werken tot zijn pensioen in 1983. Frits Tellegen heeft altijd binding met het Stadspark gehouden. Decennia lang hield hij een deel van het park vanuit de Vliehors in het oog en later vanuit zijn appartement in 'Residence de Meerkoet' dat gelegen is aan het Stadspark. Frits Tellegen overleed op 16 juli 2020 op 101-jarige leeftijd.

Laatste Update zaterdag, 18 juli 2020