De gezonken kotter

De gezonken kotter
De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter De gezonken kotter

Plaats: Rutten

Locatie: Plantsoenweg

Kunstenaar: Susanne en Margot Rasing

Materiaal: cortenstaal, hout en schelpen

Jaar: 2018


Beschrijving:

Eens was hier de Zuiderzee, waar eeuwenlang door vissers gevist werd en waar goederen, mensen en vee over vervoerd werden. Maar de Zuiderzee was soms heel gevaarlijk. Stormen en ondiepten in de bodem waren regelmatig de oorzaak dat een schip verging. In de jaren dertig werd een begin gemaakt met de inpoldering van de Noordoostpolder, die op 9 september 1942 officieel droog viel. Na de drooglegging werden bij ontginingswerkzaamheden heel veel resten van scheepswrakken in de polderbodem gevonden.

In 1952 startte op de voormalige zeebodem de bouw van Rutten en in het voorjaar van 1953 konden de eerste bewoners hun woning op het nieuwe land betrekken. In 2018 bestond het dorp 65 jaar. Tijdens de jubileumfeestweek van 10 - 16 juni werd dat groots gevierd met allerlei activiteiten voor jong en oud. Op 14 juni, de dag dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet in het Staatsblad werd afgekondigd, werd 's avonds aan de Plantsoenweg een monument onthuld. Op de plek waar de aula gestaan heeft vond de onthulling van een kunstwerk plaats dat het Zuiderzeeverleden levend houdt en de inwoners van Rutten eraan herinnert dat zij wonen op de bodem van de voormalige zee. Het gedenkteken is een gezonken boot, die de hoge golven van de toenmalige Zuiderzee heeft getrotseerd, maar uiteindelijk toch ten onder is gegaan. Het monument bestaat uit de voorsteven van een schip, dat weggezonken is in de zeebodem en wat verderop steekt ook de achtersteven nog een stukje boven de grond uit. Het schip draagt de naam RELAX en dat kan op de houten banken met tafel die middenin het gedenkteken staan.

Het kunstwerk 'De gezonken kotter' was door Susanne en Margot Rasing ontworpen voor een schoolopdracht. Hun vader Herman (1951-2015) benaderde in 2011 de werkgroep FRAAI! Rutten met de vraag of het kunstwerk in het dorp geplaatst kon worden. Door allerlei omstandigheden belandde dit project bij FRAAI! onderin de kast. In 2018 werd bekend dat de voormalige aula aan de Plantsoenweg gesloopt zou worden. Dit leek FRAAI! een gepaste plek voor 'De gezonken kotter' omdat van hier menig pionier naar zijn of haar laatste rustplaats is gebracht.

Tijdens de onthullingsplechtigheid schroefde Susanne en Margot samen met hun moeder Alyne en Herman Nijenhuis een plaquette op het tafelblad met daarop de tekst:

Project van werkgroep "FRAAI!" in het kader van 65 jaar Rutten
14-06-2018
Ontwerp: Susanne, Margot en Herman Rasing
Realisatie: Herman Nijenhuis
 
(mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Noordoostpolder-Urk)
 
Tijdens de onthulling van 'De gezonken kotter' werd onderstaand gedicht van Marijke van Maanen-Keetman voorgedragen, dat mensen ontroerden. De werkgroep FRAAI! Rutten vond dat het terug moest komen bij het monument. In 2019 werd het gedicht samen met een kompasroos in het tafelblad gegraveerd en op 9 juni onthuld. 
 
Een storm raast, de donkere wolken pakken samen.
De boot vecht tegen de hoge golven van de toenmalige Zuiderzee
Angst en verdriet heersen op het dek, voor wat komen gaat… 
 
Stilte…
De lucht klaart op.
Het geraas van de storm kalmeert.
De woeste zee verdwijnt.
De kalender slaat in een rap tempo haar bladzijdes om.
 
De pioniers staan klaar.
Klaar om te werken aan hun nieuwe toekomst:
Voor hen, voor hun kinderen en voor het drassige polderland.

Nieuw leven.
Het oude achterlatend.
Geen zichtbaar bewijs van wat ooit was.
Of toch wel…?
 
De houten balken die voor het nieuwe tafelblad gebruikt zijn komen van de boerderij van Herman en Alyne Rasing. Hout-Couture uit Sint Nicolaasga heeft het gedicht in de balken gegraveerd.

Bronnen: ruttennop.nl; Rep en Roer