De Blocq van Kuffeler

De Blocq van Kuffeler
De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler De Blocq van Kuffeler

Plaats: Almere

Locatie: Oostvaardersdijk

Architect: ir. K.F.G. Spruit

materiaal: beton

Jaar: 1967


Beschrijving:

Het gemaal de Blocq van Kuffeler is, in tegenstelling tot de andere gemalen in Flevoland, niet ontworpen door architect Dirk Roosenburg. Het gemaal bij Almere werd ontworpen door ir. K.F.G. Spruit in samenwerking met de Dienst der Zuiderzeewerken. Het gemaal is gebouwd als de brug van een schip, van waar je over het water uitkijkt.

Op de gewapend betonnen onderbouw is een bovenbouw gesitueerd bestaande uit een drietal bouwmassa’s. Het grootste bouwdeel (de motorenhal) is een enigszins geknikte rechthoekige plattegrond met één bouwlaag en is opgetrokken als staalskelet. De gevels bestaan grotendeels uit stalen profielwanden met horizontale raamstroken op vloerniveau. Voor de motorenhal bevinden zich twee kleinere bouwdelen met een rechthoekige plattegrond. Tussen deze blokken bevindt zich de entree. De bouwdelen zijn van gewapend beton met daarin enige horizontale raampartijen. Het zichtbare deel van de onder­bouw aan de instroomzijde en de gevels van de beide kleinere bouwdelen zijn wit geschilderd.

Het dieselgemaal is het grootste gemaal van Nederland, en in zijn soort zelfs één van de grootste ter wereld. Met het luiden van een in Oostelijk Flevoland gevonden scheepsbel, stelde koningin Juliana op 25 oktober 1967 de Blocq van Kuffeler  in werking, om de laatste van de drie polders droog te malen. Het peil binnen de polder was op dat moment 0,20 meter beneden NAP. Aanvankelijk werd nog niet op volle toeren gedraaid, maar begin 1968 werd de capaciteit opgeschroefd. Zuid-Flevoland viel op 29 mei 1968 droog, het peil was toen gezakt tot 4,20 meter beneden NAP.

This text will be replaced by the JW Player

Maker:Polygoon-Profilti (producent) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (beheerder)

In tegenstelling tot de andere polders is er maar één gemaal gebouwd, dat via de Hoge- en de Lagevaart beide polderafdelingen bemaalt. De pompinstallatie werd aangedreven door 4 identieke dieselmotoren van elk 1200 paardenkrachten. De dieselmotoren kostten veel onderhoud en ook was het steeds moeilijker om aan reserve onderdelen te komen. In 2008 werd een start gemaakt met een uitgebreide renovatie van gemaal De Blocq van Kuffeler waarbij de dieselmotoren werden vervangen door elektromotoren. Deze elektromotoren drijven de pompen zonder tussenkomst van een tandwielkast aan. Hierdoor is de capaciteit van het gemaal met 10% vergroot. Daarnaast zijn ze onderhoudsvriendelijker. Door het plaatsen van nieuwe motoren wordt het gemaal geautomatiseerd en van afstand bestuurbaar. Zo is het niet meer noodzakelijk dat er medewerkers aanwezig zijn als het gemaal draait. Ook slaan de motoren automatisch aan als het waterpeil te hoog is. Bij het gemaal is tevens een noodstroomvoorziening gekomen, die ook inzetbaar is voor andere objecten van het waterschap. Het gerenoveerde gemaal is begin 2010 heropend. Bekijk hier een documentaire over de renovatie.

Het gemaal is vernoemd naar Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler (1879 – 1963). In 1900 studeerde hij af als civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft. Nog datzelfde jaar trad hij in dienst van Rijkswaterstaat. Zijn levenswerk was de uitvoering van de Zuiderzeewerken. De Blocq van Kuffeler zette het werk van de in 1929 overleden Cornelis Lely voort. Hij was betrokken bij de verwezenlijking van alle onderdelen. Net als Lely maakte ook De Blocq van Kuffeler de voltooiing niet meer mee. Hij overleed zes jaar voordat Zuidelijk Flevoland droogviel.

Zie ook: Waterschap Zuiderzeeland 

Architect

Karl Frank Gottfried ( Goof) Spruit werd op 29 september 1921 geboren. In de beginjaren werden door bureau ir. K.F.G. Spruit, de grondlegger van JHK Architecten in Utrecht, enkele zeer modernistische gebouwen ontworpen.

Laatste Update zaterdag, 18 november 2017