Short Stirling

Short Stirling
Short Stirling

Plaats: Swifterbant

Locatie: Vuursteenweg 33

Maker: Short & Harland

materiaal: metaal

Jaar: onbekend


Beschrijving:

Kort na het droogvallen van Oostelijk Flevoland zijn op kavel OJ29, daar waar nu de Vuursteenweg ligt, resten gevonden van een Short Stirling. De Short Stirling, vernoemd naar de Schotse plaats Stirling, was de eerste zware viermotorige bommenwerper die door de RAF in gebruik werd genomen. In augustus 1940 werd het toestel bij het No. 7 Squadron in dienst gesteld. Binnen 5 maanden na de levering van de eerste 84 toestellen waren er nog slechts 17 over. De tragere en lager vliegende Stirling was een makkelijker doelwit voor vijandelijke jagers en Flak dan de Avro Lancaster en de Handley Page Halifax. In 1943 gold de Stirling als verouderd en werd langzamerhand vervangen. 

Tussen 1940 en 1945 stortte veel vliegtuigen in het IJsselmeer. De vliegtuigen die in het water neerkwamen werden door de Duitsers niet opgeruimd. Toen in 1957 het water in Oostelijk Flevoland was weggepompt werden vliegtuigdelen zichtbaar. De vliegtuigwrakken vormde voor de Directie Wieringermeer obstakels die zo snel mogelijk opgeruimd dienden te worden. Bij de ontginning leverden de explosieven in de wrakken gevaar op. Daarom bestond één van de eerste werkzaamheden in de drooggevallen polder uit het speuren naar vliegtuigwrakken en onderzoeken of er geen explosieven of stoffelijke resten aanwezig waren. Van 1948 tot 1960 hield de zogenaamde Hulpverleningsdienst (H.V.D.), die bestond uit burgerwerknemers die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken resorteerde, zich bezig met gevonden vliegtuigen. Het vliegtuigwrak van de Short Stirling werd door de Hulpverleningsdienst met springstof opgeblazen en daarna afgevoerd. Deze dienst hield geen registratie bij. Van welk toestel de onderdelen afkomstig waren is niet bekend. Bij de opgraving zijn stoffelijke resten van een bemanningslid geborgen. Hij is als 'Known unto God' begraven op War Cemetery Jonkerbos in Nijmegen.

Zie ook: crashroute paal 17