Gloster Meteor T.Mk.7 1-301

Gloster Meteor T.Mk.7 1-301
Gloster Meteor T.Mk.7 1-301 Gloster Meteor T.Mk.7 1-301 Gloster Meteor T.Mk.7 1-301 Gloster Meteor T.Mk.7 1-301

Plaats: Biddinghuizen

Locatie: Kokkelweg 8, kavel OY9

Maker: Gloster Aircraft Company

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1952


Beschrijving:

In de nog drassige polder werd in april 1960 het wrak van de Gloster Meteor T.Mk.7 met registratie 1-301 door de Bergingsdiendst van de Koninklijke Luchtmacht geborgen en naar Gilze-Rijen overgebracht. Het was het eerste van een reeks vliegtuigwrakken die in het drooggevallen Oostelijk Flevoland door de Bergingsdienst van de KLu geborgen zouden worden. Toen Sgt. A.J. Hinssen op 3 mei 1960 in de auto stapte die hem naar Oostelijk Flevoland zou brengen, was er niets dat er op wees dat deze handeling de aanleiding zou vormen van een reeks bergingen, die onder de naam 'Opertatie Harvest' zelfs tot over de grenzen bekendheid en erkentelijkheid zou krijgen. Op 10 mei startte de eerste berging officeel. De berging was in twee dagen afgerond en de resten van de Meteoor werden afgeleverd op de schroothoop van de toenmalige thuisbasis van de Bergingsdienst, in Gilze-Rijen.. Bron:In de schaduw van de glorie.

De Gloster Meteor was tijdens een oefenvlucht op 17 maart 1954 verongelukt. Het toestel stortte op 10 km ten noorden van gemaal Lovinck bij Harderwijk in het IJsselmeer. Het Utrechts Nieuwsblad plaatste op donderdag 18 maart 1954 onder de kop “Weer een straaljager in het IJsselmeer gestort” het volgende artikel: “Woensdag omstreeks twee uur is nabij Harderwijk een Dual Gloster Meteor van de vliegbasis Soesterberg tijdens een oefenvlucht verongelukt in het IJsselmeer. De beide inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het waren de 24-jarige sergeant-vlieger Nieuwenhuis uit Rotterdam en de 32-jarige sergeant-vlieger A.D. Moeke uit Amsterdam. De straaljager stortte ongeveer tien kilometer ten noord-oosten van gemaal Lovinck bij Harderwijk in het IJsselmeer. Het ongeluk werd pas bekend toen de schippers van een vrachtboot, de gebroeders Meijer, die in dienst zijn van de Dienst der Zuiderzeewerken, het lijk van een der inzittenden naar de wal brachten. De Rijkspolitie te water en ook de reddingboot van Lemmer de 'Hilda' zijn onmiddellijk uitgevaren om een onderzoek in te stellen”. De Gloster Meteor van het 322 Squadron op vliegbasis Soesterberg was om 13.23 uur opgestegen voor een oefening instrumentvliegen. Het toestel deed een schijnaanval op schepen die op het IJsselmeer voeren. Daarbij raakte het toestel het water en brak de neus af. Het stoffelijk overschot van sergeant-vlieger Arnoldus Diederikus Moeke werd op 17 maart geborgen en begraven op begraafplaats Landscroon in Weesp. Sergeant-vlieger Barend Nieuwenhuis werd op 25 maart ter aarde besteld op begraafplaats Crooswijck in Rotterdam. De omgekomen bemanningsleden B. Nieuwenhuis en A.D. Moeke worden herdacht op het 'Gedenkteken Luchtvarenden' in Soesterberg. Hun namen zijn ingegraveerd in één van de 20 zuilen waaruit het monument bestaat. 

In de inventaris van het ongevallenarchief van de afdeling Luchtmacht Bedrijfveiligheid van de Chef Luchtmachtstaf en taakvoorgangers, 1946-1984 (1986) staat het ongeval met de Gloster Meteor op 17 maart 1954 als volgt omschreven: "niet aan opdracht gehouden en recht het water ingedoken". 

De Gloster Meteor was het eerste door een straalmotor aangedreven jachtvliegtuig en werd na de Tweede Wereldoorlog door Groot-Brittannië geëxporteerd. Om de overgang voor vliegers die deze straaljager moesten gaan vliegen te vergemakkelijken, werden door Nederland 45 Meteor T.Mk.7 aangeschaft. De eerste 7 Meteror T.Mk.7’s (met de Nederlandse registratie I-1 t/m 1-7) werden vanaf februari 1949 door de Royal Air Force (RAF) geleverd. De tweede levering ging om 13 toestellen (I-8 t/m I-20). De derde levering omvatte 25 toestellen (I-301 t/m I-325) waarvan de laatste in mei 1956 geleverd werd. De Gloster Meteor T.Mk.7 1-301 werd in opdracht van de RAF door Gloster Aircraft Company gebouwd als WH207 en werd op 5 februari 1952 aan de RAF geleverd. In maart 1953 werd het toestel verkocht aan de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en kreeg de Nederlandse registratie 1-301. De T. Mk.7 was een tweezits trainer met dubbele besturing. In de trainer cockpit zaten instructeur en leerling achter elkaar.

Zie ook: Crashroute paal 10