Molensteen

Molensteen
Molensteen Molensteen Molensteen Molensteen Molensteen

Plaats: Dronten

Locatie: Van Veldhuizenbos

Maker:

materiaal: steen

Jaar: 1725


Beschrijving:

Aan de voetbalweide in het van Veldhuizenbos  ligt sinds 2007 de bovensteen van een stel molenstenen, ook wel loper genoemd, uit 1725. In de cirkelvormige steen van basaltlava zijn in het hele oppervlakte lange, schuine groeven gehakt om het malen te vergemakkelijken en het meel tussen de stenen te persen. Die groeven moeten regelmatig opnieuw uitgekapt worden om ze scherp en diep te houden. De Nederlandse vakterm voor dit uitkappen van de groeven is billen. Vroeger werd dat gedaan door een gespecialiseerde vakman die van molen tot molen trok. Nu is dat niet meer nodig. Molenstenen worden tegenwoordig gegoten van kunststeen.

De ondersteen, ook wel legger of ligger genoemd, en de bovensteen vormen samen de maalstoel. De draaiende beweging van de wieken wordt via raderen en assen uiteindelijk overgebracht op de bovenste steen in de maalstoel. Tussen de twee gegroefde stenen wordt het graan fijn gemalen. Via kokers wordt het meel naar de graanopslag vervoerd.

Op 2 januari 1972 werd mr. E.P. van Veldhuizen, burgemeester van de Brabantse gemeente Fijnaart en Heiningen, als eerste burgemeester van Dronten benoemt.  De dag erna werd op het Redeplein de, door de gemeente Fijnaart en Heiningen geschonken, molensteen onthuld. Rondom de molensteen, gelegen achter een dijkje van basaltstenen, was een bakstenen zithoek gerealiseerd die ontworpen was door de heer van de Starre, destijds ambtenaar bij de gemeente Dronten. De molensteen diende als tafel.

Vanwege de herinrichting van het Redeplein is de steen in 2007 verplaatst naar het Van Veldhuizenbos, dat vernoemd is naar de eerste burgemeester die in 1980 werd aangesteld als burgemeester van Oss.

Op een bronzen plaquette op de molensteen staat het volgende gedicht:

 

Ik maalde vroeger dag na dag

in Fijnaart 't gouden graan

Nu bied ik Dronten als het mag

een koude zitplaats aan

Hoewel hier al is nieuw gebouwd

ben ik als u het welbeschouwd

In al mijn oudheid als gesteente

de eerste steen van uw gemeente

 

Fijnaart                                 Dronten

1725                                      3-1-1972