Ludgerustoren

Ludgerustoren
Ludgerustoren Ludgerustoren Ludgerustoren

Plaats: Dronten

Locatie: Ludgerusplein

Maker: Joh. H. Sluijmer - J.M. Sluijmer

materiaal: Baksteen

Jaar: 1963 - 1964


Beschrijving:

De St. Ludgeruskerk is de eerste kerk die in de gemeente Drontengebouwd werd en is gewijd aan H. Ludgerus, die in het jaar 744 in Zuilen bij Utrecht werd geboren. Zijn voorouders waren uit Friesland afkomstig. Als hij de familiebezittingen in Friesland ging bezoeken, reisde hij over het toenmalige Flevomeer. Ludgerus werd in 773 tot priester gewijd.

In april 1963 werd de eerste paal voor de bouw van het katholieke kerkcomplex, parochiehuis, pastorie en losstaande toren geslagen. Op 1 november 1963 werd de eerste steen gelegd door Deken K.H.M. Mars uit Harderwijk. Eind december van dat jaar was het parochiehuis zover gereed dat in de kerstnacht de nachtmis hier opgedragen kon worden. Op 19 december 1964 werd de St. Ludgeruskerk ingewijd.

Het tientallen jaren oude kerkgebouw met vrijstaande toren was er slecht aan toe en moest gerestaureerd worden. Dit bracht hoge kosten met zich mee en er werd besloten het gebouw te slopen. De oude St. Ludgeruskerk heeft na de sloop, plaatsgemaakt voor een appartementencomplex. De opvallende toren is echter gespaard gebleven en doet dienst als markeerpunt. De 34 meter hoge toren heeft een vierkante voet. In het onderste gedeelte van de toren zitten hier en daar kleine openingen. Het bovenste gedeelte bestaat uit een witte, open betonnen constructie met een klok erin. De klok kreeg de naam Ludgerus en het opschrift: ComCVrrite qVotIes VoX LVDgerI eX aLto VoCat Vos VnVM. De tekst op de klok in het Nederlands vertaald luidt: 'Kom snel samen zo dikwijls de stem van Ludger u uit de toren bijeen roept'. De hoofdletters in het opschrift vormen de romeinse cijfers C C V V I V X L V D X L V C V V V M die opgeteld het getal 1964 geven, het jaartal waarin de inwijding van de kerk geschiedde. De toren wordt bekroond met een kruis. Het kruis is het symbool van het christendom. Het herinnert ons eraan dat Jezus aan het kruis is gestorven.

De toren wordt nog gebruikt als klokkentoren voor het in 1998 voltooide nieuwe kerkgebouw. De nieuwe St. Ludgeruskerk is gebouwd op een perceel op de hoek van De Helling en het Gangboord. In de kerk is een glaswand met de verbeelding van het Emmausverhaal uit Lukas 24. In het midden een openstaand grafmonument, twee figuren die onderweg zijn, een grote vogel en boven het transparante glas een rond gegeven. Gebruikmakend van de vier oerelementen wordt hier een geloofsgetuigenis verbeeld van een verrijzenisverhaal.

Bij de sloop van het oude kerkgebouw is het orgel (waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1876) gedemonteerd en gerestaureerd door Elbertse Orgelmakers. Voor de nieuwe kerk is door architectenbureau Brink en Fleer (Dronten) een nieuwe orgelkast ontworpen. De eigentijdse vormgeving sluit aan bij de rest van het nieuwe kerkgebouw. Het vernieuwde orgel van de St. Ludgeruskerk werd op 7 maart 1999 in gebruik genomen.

Architecten

Architect Johan H. Sluijmer uit Enschede is in 1894 geboren en in 1979 gestorven.

Sint Antoniuskerk (1921) van Zwartmeer is de eerste kerk architect Sluijmer, die tal van kerken bouwde, o.a. de Sint Mauritiuskerk in Silvolde (1931), de Sint Ludgeruskerk (1964) in Dronten en Sint Ludgeruskerk in Loenen aan de Vecht (1965).

J.H. Sluijmer is de zoon van Johan Sluijmer, hij won in 1989 een internationale prijs voor zijn ontwerp van een wijk in Athene.

Laatste Update maandag, 05 juli 2010