Meetstoel U99

Meetstoel U99
Meetstoel U99 Meetstoel U99 Meetstoel U99 Meetstoel U99 Meetstoel U99

Plaats: Biddinghuizen

Locatie: Biddingringweg - Nonnetjesweg

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: ca. 1955


Beschrijving:

De meetstoel bij Biddinghuizen is een overblijfsel uit de droogleggingsperiode van Flevoland in 1957. Voor het droogvallen van de polder werden stellages opgericht van waaruit de polder opgemeten kon worden. Deze stellages werden ‘meetstoelen’ genoemd. Een eikenhouten meetstoel bestaat uit een plateau op vier palen dat 3,5 m. boven de zeebodem moest blijven, een centrum paal en een paal voor een hoogrichtmerk. De centrumpaal was het eigenlijke meetpunt en stond vrij van het omringende plateau. De exacte positie van de meetstoel werd bepaald door middel van Snelliusmetingen (plaatsbepaling door middel van hoekmetingen) aan de hand van kerk- en watertorens op de Veluwe. De meetstoelen waren het ijkpunt voor de landmeters bij het vastleggen van het vaarten- en wegenpatroon in de nieuwe polder.

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) beschikte sinds 1949 over een aparte afdeling Landmeetkundig Werk. De landmeters van deze afdeling hebben al het meetwerk, dat te maken had met aanleg en inrichting van de IJsselmeerpolders, verricht. Toen de drassige grond boven kwam werden lichte tractoren gebruikt, de zogenaamde 'Bamse' een Volvo-trekker met rupsaandrijving, voor de uitzet werkzaamheden. Met behulp van een theodoliet, een meetinstrument waarmee horizontale en verticale hoeken gemeten konden worden maar geen afstanden, en een boven het riet uitstekende stoel op de 'Bamse' konden de landmeters de plaats, van bijvoorbeeld de as van een weg, ten opzichte van de verschillende meetstoelen bepalen. Naarmate de inpoldering vorderde, verdwenen de meetstoelen. Van de negen landmeetkundige meetopstellingen is deze, op kavel U99, de enige die in Oostelijk Flevoland is overgebleven. In 1972 werd de meetstoel door de RIJP gerenoveerd en in 1980 overgedragen aan de gemeente Dronten.

2000 was het jaar van de campagne ‘Erfgoed, al goed’. Onderdeel van de campagne was een prijsvraag waarvoor men plannen kon insturen waarmee het cultuurhistorisch erfgoed in het landschap versterkt kon worden. Eén van de winnende projecten in Flevoland was ‘de verbetering van de toegankelijkheid van de meetstoel in Biddinghuizen’. Het cultuurhistorisch monument is gerenoveerd, de gemeente Dronten heeft wegwijzers geplaatst. Op donderdag 13 september 2001 heeft de officiële heropening plaatsgevonden. In 2008 bracht de dan 82-jarige heer W. Edink, in het bijzijn van burgemeester Aad de Jonge, een bezoek aan 'zijn' meetstoel. In 1957 was Edink een van de eerste landmeters die vanaf deze meetstelling landmeetkundige werkzaamheden uitvoerde. Dhr. Edink wees bij dat bezoek op fouten in de restauratie. Zo hoort de middelste pijler geheel los te staan, zou er een merkteken op moeten zitten en twijfelde hij over de witte reling. In eerste instantie wist hij zeker dat die nooit wit is geweest. Later op de dag bleek uit een oude foto dat er helemaal geen reling op heeft gezeten en dat ook de trap op een andere manier aan de meetstoel hing. 

In 2020 is de meetstoel door een nieuw exemplaar vervangen. Bij een inspectie bleek dat de constructie van eikenhout was aangetast door houtrot, waardoor meerdere onderdelen aan vervanging toe waren. Volgens de gemeente Dronten was het goedkoper om de meetstelling in zijn geheel te vernieuwen dan meerdere jaren achter elkaar delen te vervangen die het ergst zijn aangetast. Omdat Meetstoel U99 een symbool van de inpolderingsperiode is en een fysieke herinnering aan die periode, stelde de gemeente € 17.000,- voor de reconstructie beschikbaar.

Bij nieuwe ontginningen zijn meetstoelen niet meer nodig vanwege de ontwikkeling van GPS systemen.