Vissersschip NH71/72

Vissersschip NH71/72

Plaats: Emmeloord

Locatie: Pilotenweg 12-14, kavel NH71/72

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 19e eeuw


Beschrijving:

In het voorjaar van 1949 werd op de grens van de kavels NH71 en NH72 een scheepswrak gemeld dat kort verkend werd. In het derde kwartaal van 1949 werd een proefopgraving uitgevoerd waarbij bleek dat het wrak in aanmerking kwam voor systematisch onderzoek. Het schip ligt dwars in de kavelsloot en is in 1955 verkend. Tijdens de verkenning bleek dat het vaartuig onder slagzij naar bakboord ligt, ca. 35° ten opzichte van maaiveld. In 1999 heeft een herverkenning plaatsgevonden. Het schip bleek doorsneden door een kavelsloot. Door de aanleg van de sloot was het middendeel, afgezien van het vlak, volledig verwijderd. In het talud was de kimgang nog aanwezig, een deel van de scheepshuid aan weerszijden van het schip, dat het vlak van het staande deel van het boord afscheidt. Het betreft een overnaads, karveel gebouwd vissersschip van 12 bij 2,40 groot uit de eerste helft van de 19e eeuw. De datering van de ondergang (1800-1850) is gebaseerd op het merk en de initialen bovenop de schroefdeksel van een, in het wrak gevonden tinnen boterpot. Na het onderzoek werd het wrak in situ bewaard. 

In 2016 heeft ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort in opdracht van de Provincie Flevoland bij 16 scheepswrakken in de Noordoostpolder, die als archeologisch waardevol gewaardeerd zijn, een degradatieonderzoek uitgevoerd. Eén van de wrakken was dat van de NH71/72. Het vaartuig ligt oost-west gericht, op een diepte van 54 tot 140 cm onder maaiveld. De kwaliteit van het hout was matig bij de ondiep gelegen delen en redelijk bij de dieper gelegen delen. Uit het onderzoek bleek dat de bovenkant van het wrak zich in de variabele zone bevindt en daarmee gedurende drogere perioden droog komt te liggen. Aangenomen werd dat de onderzijde van het schip zich permanent onder grondwater bevindt. Het gedeelte van het wrak dat in de variabele zone ligt wordt bedreigd door aantasting door schimmels. Om duurzaamheid in situ te bereiken werd door ADC ArcheoProjecten geadviseerd het wrak in te kuilen. Inkuilen zorgt lokaal voor een verhoogde grondwaterstand. 

Kijk voor meer informatie op MaSS

Bronnen: Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken 1e, 2e en 3e kwartaal 1949; Opgravingsdocumentatie van scheepswrak NH-71-72; Degradatieonderzoek Scheepswrakken in Flevoland rapport 4233.