Scheepswrak NQ83

Scheepswrak NQ83

Plaats: Kraggeburg

Locatie: Neushoornweg 19, kavel NQ83

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 15e eeuw


Beschrijving:

In 1989 werd bij het tussentijds draineren van kavel NQ83 aan de Neushoornweg bij Kraggenburg, melding gemaakt van een scheepswrak. Na een eerste verkenning werden de drainagebuizen vervolgens om het wrak heen gelegd, in plaats van er doorheen. In 1993 heeft een herverkenning plaatsgevonden. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het schip, vermoedelijk een vissersschip, vlak is afgezonken. Het schip was ten dele verbrand. Het wrak werd aangetroffen in de Almere-afzetting, een zoetwaterafzetting die in de Noordoostpolder ook wel bekend is als Sloef. Uit de analyse van het bodemprofiel bleek dat de verspoelingslaag van het wrak eindigde in de sloefazetting Sl IIa. Na het vergaan van een schip en het wegzinken in de bodem ontstaat een verstoring van de bodemopbouw. Deze verstoring wordt binnen de scheepsarcheologie verspoelingslaag genoemd en een analyse hiervan kan een indicatie geven van het moment van ondergang. In de Noordoostpolder worden 3 Almere-afzettingen onderscheiden (van onder naar boven) Sloef III, Sloef II en Sloef I. De sloefafzetting Sl IIa wordt geplaatst in de eerste helft van de 15e eeuw, waardoor de ondergang gedateerd kan worden tussen 1440 en 1460. Het scheepswrak werd in situ bewaard. 

In 2016 heeft ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort in opdracht van de Provincie Flevoland bij 16 scheepswrakken in de IJsselmeerpolders, die als archeologisch waardevol gewaardeerd zijn, een degradatieonderzoek uitgevoerd. Eén van de wrakken was dat van de NQ83. Het schip ligt op een diepte tussen 0,70 cm en 1,65 m onder maaiveld. Vastgesteld is dat de kwaliteit van het hout redelijk is. De onderkant van het vlak ligt waarschijnlijk onder grondwater. Het bovenste deel bevindt zich in een zone die gedurende perioden van het jaar droog ligt. De ligging in de variabele zone is gunstig voor schimmels die het hout in korte tijd kunnen aantasten. ADC ArcheoProjecten adviseerde om het wrak in te kuilen, zodat het hele wrak in een gereduceerd milieu komt te liggen. Hiermee wordt de aantasting door schimmels weggenomen. 

Kijk voor meer informatie op MaSS

Bronnen: Opgravingsdocumentatie van scheepswrak NQ83; Flevoland ondersteboven. Een interdisciplinair onderzoek naar bodemprofielen van scheepswrakken in de provincie Flevoland; Degradatieonderzoek Scheepswrakken in Flevoland rapport 4233.