Scheepswrak NQ38

Scheepswrak NQ38

Plaats: Ens

Locatie: Drietorenweg 17 I-II, kavel NQ38

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 16e eeuw


Beschrijving:

In de eerste helft van 1942 werd melding gedaan van een scheepswrak op kavel NQ38. Het schip werd in de eerste helft van 1943 opgegraven door Pieter Jan Remees Modderman (1919-2005), als archeoloog verbonden aan het toenmalige Biologisch-Archeologisch Instituut in Groningen. De lengte van het schip bedroeg 11,20 m en de breedte 2,90 m. In het vrachtschip werd een lading kleine gele, oranjerode bakstenen aangetroffen, die nog vrijwel intact was. Aan de hand van gevonden aardewerk kon Modderman de ondergang dateren op 1580-1590. Bron: Driemaandelijks bericht betreffende Zuiderzeewerken 1e en 2e kwartaal 1943.