Scheepswrak NE42/43

Scheepswrak NE42/43

Plaats: Urk

Locatie: Domineesweg 15-13, kavel NE42/43

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 16e eeuw


Beschrijving:

In 1949 werd bij de archeologische afdeling van de Directie Wieringermeer, melding gedaan van de vondst van een scheepswrak op de grens van kavel NE42 en NE43. Datzelfde jaar werd gestart met de opgraving, verricht volgens de kwadrantenmethode. Dat leverde een fragment op van een omgekeerd liggend, scherp overnaads gebouwd schip. Er werden geen dateerbare vondsten gedaan. De datering werd vastgesteld op basis van het bodemprofiel. Het vaartuig moet ter plaatse zijn nagezonken in de Zus-fase. De brakwaterfase Zus vormt de overgang tussen de Sloefafzetting en de Zuiderzeeafzetting. Het schip moet echter tegen het einde van de sloeffase zijn vergaan, dus voor 1600. 

De opgraving werd begin 1950 afgerond met het tekenen van de scheepsresten. Er bleek onvoldoende materiaal aanwezig om een reconstructie van het schip te maken. Het schip was gebreeuwd met gevlochten koehaar. Het was voor het eerst dat koehaar bij een scheepswrak in de Noordoostpolder werd aangetroffen. 

Kijk voor meer informatie op MaSS

Bronnen: Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken, 3e, 4e kwartaal 1949 en 1e, 2e kwartaal 1950; Opgravingsdocumentatie scheepswrak NE42/NH43.