Scheepswrak NA12

Scheepswrak NA12

Plaats: Rutten

Locatie: Noordermeerweg 55, kavel NA12

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 18e eeuw


Beschrijving:

In 1949 werd op kavel NA12 een scheepswrak gemeld. Na een verkenning werd besloten dat het wrak in situ bewaard moest blijven voor nader onderzoek. In het Driemaandelijks bericht betreffende Zuiderzeewerken jaargang 36, 4e kwartaal 1955 schreef archeoloog Gerrit van der Heide: "De opgraving van het scheepswrak kwam gereed. Het is een interessant scheepsfragment gebleken, zoals niet eerder werd aangetroffen. Vermoedelijk behoorde het stuk boord, weggeslagen bij de achtersteven, waarvan de gehele constructie zich nog uitstekend liet bestuderen, bij een in de 17e eeuw vergaan, maar toen reeds oud schip. De bevestiging van vier jufferblokken aan boord kwam aan het licht". Een jufferblok of 'joffer' is een schijfloos, cirkelvormig blok met een groef op de rand en drie of meer dwarse gaten. Twee jufferblokken tezamen, vormen verbonden door een talreep een ingenieuze manier om het rekkende touwwerk van het staand want te spannen. Het staand want zorgt er voor dat de mast op zijn plek blijft staan. 

In het tweede kwartaal van 1956 was te lezen: "Het aan het einde van het vorig jaar onderbroken onderzoek van het scheepswrak op kavel A12 is nu voortgezet. Het tekenwerk kwam nagenoeg gereed. Het betreft een deel van een boord van een groot, vermoedelijk in de 17e eeuw vergaan schip, met enige dekken. Het fragment vertoont diverse merkwaardige constructies". In het wrak werd een blauwe, handbeschilderde kwispedoor aangetroffen. Een kwispedoor werd door gebruikers van pruimtabak gebruikt om overtollig speeksel of tabakssap in te spugen. Na bestudering van deze vondst wordt de ondergang vermoed in de 18e eeuw. 

Bron: Opgravingsdocumentatie van scheepswrak NA12