Kogge-achtige NG37

Kogge-achtige NG37

Plaats: Rutten

Locatie: Noordermeerweg 55, kavel NG35

Maker:

materiaal: eikenhout

Jaar: 13e eeuw


Beschrijving:

In 1955 werd melding gedaan van een scheepswrak op kavel NG37, dat bij werkzaamheden met een draineermachine aan het licht was gekomen. Nog datzelfde jaar werd het schip onderleiding van archeoloog Gerrit van der Heide opgegraven. In Driemaandelijks bericht betreffende Zuiderzeewerken, jaargang 36, 4e kwartaal 1955 staat: "In kavel G37 bleek ook een wrak aanwezig te zijn, nagezonken in de sloef. Hoewel dateerbare vondsten geheel ontbreken, moet het schip stellig als een vroeg type worden opgevat, vermoedelijk gebouwd in de XIII/XIVde eeuw. Het meest opvallend in de bouw is de combinatie van overnaadse- en karveelbouw. Het is thans de tweede maal dat er zich een gelegenheid voordoet deze vrijwel onbekende constructie vast te stellen. Waarschijnlijk droeg het schip één mast met een razeil. Doordat het stuurboord was omgeklapt en over het gehele schip was komen te liggen, was het schip uitzonderlijk compleet bewaard. Ook de achtersteven bleek aanwezig. Er zijn van dit vaartuig belangrijke delen bewaard evenals van J137."

Het bleek te gaan om een kogge-achtig vaartuig dat midscheeps karveel en voor de rest overnaads gebouwd was. De kogge-achtige is een middeleeuws zeilvrachtschip dat vooral door de Hanze werd gebruikt als handelsschip, vaak voor het vervoer van bulkgoederen. Het schip was nagezonken in de Almere-afzetting, een zoetwaterafzetting die in de Noordoostpolder ook wel bekend is als sloef. Dit betekende dat de Zuiderzee ten tijde van de ondergang van het schip nog niet zout was. In de Noordoostpolder valt de overgang tussen de sloeflagen en de Zuiderzee-afzettingen tussen ca. 1575 en ca. 1625. Deze laag wordt aangegeven met het symbool Zus (Zuiderzee + sloef). In de opgravingsdocumentatie van scheepswrak NG37 staat dat de ondergangsdatering vermoedelijk ca. 1200-1300 is.  

In Flevoland zijn 15 wrakken van koggen of kogge-achtige schepen gevonden waarvan de NG37 de tweede vondst was.