Replica lichtopstand Blokzijl

Replica lichtopstand Blokzijl
Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl Replica lichtopstand Blokzijl

Plaats: Marknesse

Locatie: Blokzijlerweg 12

Maker: naar ontwerp van Ubo

materiaal: staal

Jaar: 2008


Beschrijving:

Tot de aanleg van de Noordoostpolder lag het handelsstadje Blokzijl aan de Zuiderzee. Om de Zuiderzee te bereiken was er een vaargeul met daarnaast een 1800 m lange strekdam. De vaargeul verzandde, er werd veel fijn zand langs de voormalige kust afgezet. De grotere schepen konden Blokzijl niet meer binnenvaren en werden overgeladen in kleinere scheepjes. Om de schippers de route te wijzen naar de haven stond aan het einde van de noordelijke strekdam een lichtopstand, ookwel havenlicht genoemd, waarvan de laatste in 1907 werd gebouwd naar een ontwerp van Ubo. De zeven meter hoge stalen vuurtoren was voorzien van een benzinelamp die regelmatig schoongemaakt moest worden. De vuurtorenwachter stak ’s avonds het licht aan en doofde het in de ochtend. Rond 1936 heeft men het bovenste gedeelte van de vuurtoren gehaald en werd de benzinelamp vervangen door een gaslamp. Door de drooglegging van de Zuiderzee verloor de vuurtoren zijn functie en is in 1942 opgeblazen en de sterkdam afgegraven. De basaltblokken werden gebruikt voor de aanleg van andere dijken, het puin van de strekdam is gebruikt als ondergrond voor de Steenwijkerweg.

De historie van dit gebied wordt weer zichtbaar gemaakt met de herbouw van de lichtopstand. Op de oorspronkelijke locatie is op initiatief van Jan Aarnink een exacte replica gebouwd. Oud-aannemer Gerrit Boonstra had nog een aangezichtstekening uit 1906. Met een computerprogramma is deze tekening ‘vertaald’ naar een bouwtekening. De diverse metalen delen van de vuurtoren zijn met laser op maat gesneden. Maar ondanks het toepassen van hypermoderne techniek, is de vuurtoren toch niet helemaal zoals hij in 1907 gebouwd is. Domweg omdat de materialen er niet meer zijn. Of omdat ruitjes van polycarbonaat nu eenmaal minder onderhoudsgevoelig zijn dan echt glas. En in plaats van blauwgas, brand de lamp in de replica op zonne-energie.

Als een symbool van de band met het oude land staat de replica van de lichtopstand midden in het akkerland. Op een dijkje van basaltblokken, die door Waterschap Zuiderzeeland geschonken zijn, waakt de vuurtoren over het nieuwe land. Het project is mede tot stand gekomen door een Europese subsidie. De laatste vuurtorenwachter, de 94-jarige Kees Klinkert, verrichte op 5 juni 2008 de openingshandeling. De replica is te bereiken over een schelpenpad dat deel uit maakt van ‘Op de kuierlatten’.

Zie ook: Canon Blokzijl

Laatste Update zondag, 14 april 2019