Kadoelerkeersluis

Kadoelerkeersluis
Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Kadoelerweg

Maker: Dienst der Zuiderzeewerken

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1940


Beschrijving:

Toen de Noordoostpolder werd aangelegd voorzagen de ingenieurs aan de randen ervan problemen met de waterhuishouding. In het zuidoosten, rond Vollenhove, ontstonden door de aanleg van de polder het Vollenhover- en het Kadoelermeer. Om te verhinderen dat bij hoog water in het Ketelmeer en Zwarte Meer de dorpen Blokzijl en Vollenhove gevaar liepen, is toentertijd besloten een keersluis bij Kadoelen te bouwen. Door de bouw van de sluis konden de dijken langs het Kadoeler- en Vollenhovermeer lager blijven. Het zo bespaarde geld werd gebruikt voor de bouw van de keersluis.
 
Op 22 november 1940 werd het kanaal tussen Blokzijl en Kadoelen voor de scheepvaart opengesteld. Met het weghalen van de houten noodbrug werd ook de keersluis bij Kadoelen officieel in gebruik genomen. Daarmee is de Kadoelerkeersluis één van de eerste kunstwerken in de polder. Een keersluis is naar Nederlandse begrippen in feite geen sluis, maar een tijdelijke waterkering die kan worden gesloten als de waterstand dit noodzakelijk maakt. De Kadoelerkeersluis regelt de waterkering tussen het Zwarte Water en het Kadoelermeer. Bij hoogwateromstandigheden worden de stalen hefdeuren door middel van een mechanisme met keerwielen en staalkabels neergelaten om de kop van Overijssel te beschermen tegen overstromingen. De keersluis ligt los van de brug. De maximale doorvaartbreedte bedraagt 9,50 m. Om een onbeperkte doorvaarthoogte te verkrijgen staan 2 hefdeuren gewoonlijk in een stalen portaal naast de sluis. Bij waterstuwing uit het IJsselmeer kunnen deze met de bijbehorende torenkraan in de opening worden geplaatst.
 
Het IJsselmeer heeft invloed op de waterstanden van het Zwarte Meer en het Zwarte Water. Bij een noordwestenwind ontstaat opstuwing vanuit het IJsselmeer en de stroomrichting van het water kan omdraaien naar het Zwarte Water toe. Sinds 2002 sluit de balgstuw bij Ramspol het Ketelmeer in dit soort situaties af van het Zwarte Meer. Bij een waterstand van 0,50 m boven NAP blaast de waterkering zichzelf automatisch op. Door de opstuwing wordt afvoer vanuit het achterland gehinderd om af te stromen richting het IJsselmeer. Het sluiten van de balgstuw kan als effect hebben dat het waterpeil vanaf Kadoelen tot aan Blokzijl snel stijgt. Het peil bij de Kadoelerkeersluis moet, als de balgstuw in werking is getreden, voortdurend door Waterschap Zuiderzeeland gemonitord worden. Het waterpeil bedraagt hier normaal 0,40 m onder NAP. Als het water een hoogte van 1,00 m boven NAP bereikt wordt de keersluis gesloten.

Laaste Update zaterdag, 30 december 2017