.

Kadoelerkeersluis

Kadoelerkeersluis
Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis Kadoelerkeersluis

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Kadoelerweg

Maker: Dienst der Zuiderzeewerken

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1940


Beschrijving:

Toen de Noordoostpolder werd aangelegd voorzagen de ingenieurs aan de randen ervan problemen met de waterhuishouding. In het zuidoosten, rond Vollenhove, ontstonden door de aanleg van de polder het Vollenhover- en het Kadoelermeer. Om te verhinderen dat bij hoog water in het Ketelmeer en Zwarte Meer de dorpen Blokzijl en Vollenhove gevaar liepen, is toentertijd besloten een keersluis bij Kadoelen te bouwen. Door de bouw van de sluis konden de dijken langs het Kadoeler- en Vollenhovermeer lager blijven. Het zo bespaarde geld werd gebruikt voor de bouw van de keersluis.
 
Op 28 juni 1939 werd door de hoofdingenieur-directeur van 'den Rijkswaterstaat', de keersluis en de bijkomende werken aanbesteed. De laagste inschrijving was van de N.V. 'Bato' te Den Haag voor ƒ 136.980,-. De aanbesteding voor de zes ijzeren schuiven, een schuivenstelling met beweegwerktuigen, twee ijzeren kraandeuren, een deurenstelling, een torenkraan met hijswagen, een ijzeren basculebrug met bewegingsinrichting en bijkomende werken vond op 20 september 1939 plaats. De laagste inschrijver was de N.V. Arnhemsche Stoomsleephelling Mij. te Arnhem voor ƒ 136.980,-. Het kanaal tussen Blokzijl en Kadoelen werd op 22 november 1940 voor de scheepvaart opengesteld. Met het weghalen van de houten noodbrug werd ook de keersluis bij Kadoelen officieel in gebruik genomen. Daarmee is de Kadoelerkeersluis, of Kadoelersluis zoals hij ook wel genoemd wordt, één van de eerste kunstwerken in de polder. In de maanden na de ingebruikname werden pas het brugdek, de schuiven, deuren enz. geplaatst. 

Een keersluis is naar Nederlandse begrippen in feite geen sluis, maar een tijdelijke waterkering die kan worden gesloten als de waterstand dit noodzakelijk maakt. De Kadoelerkeersluis regelt de waterkering tussen het Zwarte Water en het Kadoelermeer. Bij hoogwateromstandigheden worden de stalen hefdeuren door middel van een mechanisme met keerwielen en staalkabels neergelaten om de kop van Overijssel te beschermen tegen overstromingen. De keersluis ligt los van de brug. De maximale doorvaartbreedte bedraagt 9,50 m. Om een onbeperkte doorvaarthoogte te verkrijgen staan 2 hefdeuren gewoonlijk in een stalen portaal naast de sluis. Bij waterstuwing uit het IJsselmeer kunnen deze met de bijbehorende torenkraan in de opening worden geplaatst.
 
Het IJsselmeer heeft invloed op de waterstanden van het Zwarte Meer en het Zwarte Water. Bij een noordwestenwind ontstaat opstuwing vanuit het IJsselmeer en de stroomrichting van het water kan omdraaien naar het Zwarte Water toe. Sinds 2002 sluit de balgstuw bij Ramspol het Ketelmeer in dit soort situaties af van het Zwarte Meer. Bij een waterstand van 0,50 m boven NAP blaast de waterkering zichzelf automatisch op. Door de opstuwing wordt afvoer vanuit het achterland gehinderd om af te stromen richting het IJsselmeer. Het sluiten van de balgstuw kan als effect hebben dat het waterpeil vanaf Kadoelen tot aan Blokzijl snel stijgt. Het peil bij de Kadoelerkeersluis moet, als de balgstuw in werking is getreden, voortdurend door Waterschap Zuiderzeeland gemonitord worden. Het waterpeil bedraagt hier normaal 0,40 m onder NAP. Als het water een hoogte van 1,00 m boven NAP bereikt, worden de vijf hefdeuren neergelaten.