R.K. H. Michaëlkerk

R.K. H. Michaëlkerk
R.K. H. Michaëlkerk R.K. H. Michaëlkerk R.K. H. Michaëlkerk R.K. H. Michaëlkerk

Plaats: Emmeloord

Locatie: Pastoor Koopmansplein

Architect: Johannes Starmans / Piet Starmans

materiaal: baksteen

Jaar: 1955 - 1956


Beschrijving:

De Rooms-Katholieke H. Michaëlkerk aan het Pastoor Koopmansplein heeft een hoge, langwerpige kerkzaal met zwarte pannen bedekt zadeldak en is in 1955 – 1956 gebouwd naar een ontwerp van aardsbisschoppelijk bouwinspecteur Johannes A.M. Starmans en diens zoon ir. Piet H.A. Starmans. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen in de stijl van de Delftse School. Het lijkt in eerste instantie van het type zaalkerk maar is in feite een basiliek. De kerk heeft een hoog middenschip en wordt geflankeerd door lage zijbeuken met een plat dak. De voor- en achtergevel van het gebouw steken tot boven de dakrand omhoog. De voorgevel is vierkant en heeft vijf langwerpige openingen. De buitenste openingen zijn gevuld met beton, de middelste drie zijn geheel open en laten de daarachter liggende gevel zien. Precies achter de openingen bevinden zich drie deuren en drie ramen. Zoals alle katholieke kerken is het gebouw met de halfronde apsis naar het oosten (Jeruzalem) geplaatst. De rechthoekige ramen in de zijgevels zijn vrij klein en hoog in de muur geplaatst, met daartussen steunberen. Het exterieur lijkt een verstrakte versie van een antieke tempel terwijl het interieur, vooral door het op rondbogen gemetselde gewelf, een romaanse indruk wekt. Bron: Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders. 

De vrijstaande, veertig meter hoge toren heeft een vierkante grondvorm. In de opengewerkte lantaarn hangt een driegelui, drie bronzen luidklokken die boven elkaar geplaatst zijn. De klokken zijn via de firma Th. Hogen & Zn. uit Duivendrecht besteld, die na de Tweede Wereldoorlog gedurende een korte periode klokken van Petit & Fritsen uit Aarle-Rixel verhandelde. De grootste klok, die 700 kg weegt en een doorsnede van 104 m heeft, ontving bij de zgn. klokkendoop de naam 'Michaël', de middelste klok van 400 kg en een doorsnede van 86 cm is 'Petrus' gedoopt en de kleinste van 280 kg en een doorsnede van 78 cm is traditiegetrouw aan 'Maria' gewijd. De klokkentoren is door de overheid gesubsidieerd uit de financieringsregeling kerkenbouw in de Noordoostpolder van 1954. De regeling stelde kerkgenootschappen in staat een kerk te bouwen. De overheid droeg bij in de helft van de totale bouwkosten van de kerk, bijgebouwen, pastorie en inventaris en stelde een bijdrage per dorp voor toren of dakruiter beschikbaar. De bouwkosten van de Michaëlkerk bedroegen 730.000 gulden. De kerk is één van de laatste basilieke kerken die in Nederland is gebouwd.

In de H. Michaëlkerk hangt boven de uitgang een houten paneel met een schildering van de Aarstengel Michaël. De H. Michaël is de beschermheilige van de kerk en was ook de patroon van de parochie van Emmeloord op het voormalige eiland Schokland. Na de ontruiming van Schokland in 1859 verhuisden tientallen katholieke Schokker families naar Vollenhove. Zij waren zeer gehecht aan hun patroon en namen zijn icoon mee naar de parochie van Vollenhove. In 1951 deed de parochie van de H. Nicolaas uit Vollenhove de op hout geschilderde afbeelding van de H. Aarstengel Michaël cadeau aan de op 29 september 1945 opgerichte parochie in Emmeloord. De Aartsengel Michaël is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de christenen. In Openbaringen 12:7 staat hij beschreven als Aarstengel die Satan uit de hemel heeft verdreven. Op de schildering is de H. Michaël afgebeeld met vleugels en om zijn schouders hangt een scharlakenrode chlamys, een rechthoekig stuk doek dat door de Grieken als korte ruitermantel werd gedragen. Zijn getrokken blauw vlammend zwaard heeft hij in de rechterhand en het kwaad ligt aan zijn voeten.

Op 29 september 1956, de naamdag van de H. Michaël, verrichtte de bisschop van het bisdom Groningen mgr. Pieter Anton Nierman (1901-1976) de consecratie, de inwijding van het nieuwe kerkgebouw. De naam Michaël betekent: "Die is als God". Door de natte zomer kon het orgel niet voor de consecratie van de kerk geplaatst worden. In 1957 werd door de firma Valckx en Van Kouteren orgelbouwers uit Rotterdam, een orgel met 22 registers geplaatst dat op 3 april plechtig werd ingewijd. Omdat de bouw van het orgel duurder uitviel dan was begroot, konden van de geplande 29 registers er voorlopig 8 nog niet gebouwd worden. Na een actie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de parochie in 1995, konden de gereserveerde stemmen alsnog geplaatst worden. Het orgel heeft twee klavieren en een vrij pedaal. De speel- en registertractuur zijn opgebouwd naar het voor die tijd gangbare electro-pneumatische systeem.

De H. Michaëlkerk is door de gemeente Noordoostpolder aangemerkt als gemeentelijk monument. Op de voorgevel van het gebouw is het kunstwerk "Ook de boom groeit naar het licht" van Joop Masséus te zien. De voordeur van de pastorie wordt omlijst door reliëfs die door Jos Teeken zijn ontworpen.

architecten

Johannes A.M. Starmans (1901 - 1964) en Petrus H.A. (Piet) Starmans (1927), vader en zoon, waren architecten van de katholieke kerk. Johannes was bouwingenieur van het aartsbisdom Utrecht.

Laatste Update vrijdag, 07 juni 2019