Bantsiliek

Bantsiliek

Plaats: Bant

Locatie: Zuidwend 19

Maker: A.J.M. Vosman

materiaal: diverse bouwmaterialen

Jaar: 1956


Beschrijving:

De R.K. kerk in Bant is in 1955 - 1956 gebouwd naar plannen van architect Anton Vosman. Hij ontwierp in 1951 een kerk in een traditionalistische stijl die verwant is aan de architectuur van de Delftse School en aan de middeleeuwse kerkenbouw. De kerk was oorspronkelijk toegewijd aan de H. Ludgerus, de 12 wijdingsstenen en wandkandelaars herinneren hieraan. Ludgerus, ook wel Liudger genoemd, een Nederlandse missionaris die van omstreeks 743 tot 26 maart 809 leefde en voortborduurde op het werk van Willibrord en Bonifatius. In 804 werd Ludgerus tot bisschop gewijd. De parochie van de H. Ludgerus werd in 2001 samengevoegd met die van de H. Nicolaas in Creil en die van de H. Servatius in Rutten, tot parochie De Goede Herder. De kerk werd gesloten en de inventaris is grotendeels opgenomen in de kerk in Rutten. 
 
De eerste steenlegging vond plaats op 11 december 1955 en werd verricht door Mgr. Th. Huurdeman (1878-1958), vicaris-generaal van het aartsbisdom Utrecht. Het kerkgebouw is opgetrokken vanuit een onregelmatige plattegrond. Het gebouw heeft een middenschip met zadeldak en onder lessenaarsdaken staande zijbeuken. De rechthoekige kerkzaal is hoger dan de bijgebouwen en heeft kleine, vierkante ramen die hoog in de muur zijn aangebracht. De kerk is een basilicale kerk met onder half kegeldak staande apsis. Het kegeldak is gedekt met zinken roeven, de overige kappen zijn voorzien van grijze pannen. De uitbouwen bevatten een sacristie met zadeldak en een devotiekapel met een uit vijf dakschilden samengesteld zadeldak dat bekroond wordt door een piron, een op een voet staand ornament op het uiteinde van de nok. De entree bevindt zich in een rondboog-spaarveld met in het hoogveld een rond met glas-in-lood ingevulde oeil de boeuf. De 25 m hoge vrijstaande toren, die een vierkant grondplan heeft, wordt bekroond met een opengewerkte lantaarn met zadeldak. De kopgevels van de zijbeuken aan weerszijden van het schip zijn voorzien van twee, met glas-in-lood ingevulde rondboogvensters. De zich naar boven toe verjongende (smaller wordende) toren is voorzien van diepliggende rondboog-venstertjes met een invulling van glas-in-lood. 
 
De voormalige H. Liudgerkerk werd in 2004 in gebruik genomen door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Bant. De kerk kreeg de naam Bantsiliek, een samenvoeging van Bant en basiliek. Het is het eeuwenoude begrip basilica dat nu het veelzijdige gebruik van de Bantsiliek aangeeft.
 
Het kerkgebouw staat op de gemeentelijke monumentenlijst vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en architectonische waarde. Het gebouw is tevens van waarde vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van in- en exterieur.
 
Architect
 
Antonius Johannes Maria Vosman is op 19 mei 1896 in Deventer geboren. Hij is opgeleid door architect Wolter te Riele (1867 -1937). Vosman jr. ontwierp voornamelijk kerkgebouwen en andere religieuze gebouwen. Anton Vosman overleed in Schalkhaar.

Laatste Update zondag, 24 maart 2019