Plan Stieltjes

Plan Stieltjes

Beschrijving:

In opdracht van de Nederlandse Maatschappij voor Grond-Krediet verbeterde de militair waterstaatkundig ingenieur Thomas Johannes Stieltjes sr. (1819-1878) in de jaren 1870-1873 Plan-Beijerinck voor de droogmaking van het zuidelijke deel van de Zuiderzee. Het Plan-Stieltjes omvatte bredere boezemkanalen voor de afwatering en de aanleg van een groot polderkanaal van het IJ naar de Ketel (de zuidelijke IJsselmonding). Het ontwerp zou 195.000 ha land opleveren en ƒ 140.000.000,- kosten. Dit plan werd getoetst door een in 1870 ingestelde Staatscommissie onder leiding van mr. Gerrit de Vries Azn. (1818-1900), die in 1873 berekende dat de inpoldering langer zou duren en meer zou kosten dan was voorgesteld. 

Laatste Update zaterdag, 30 december 2017