Plan-Stevin

Plan-Stevin

Beschrijving:

In verband met de vele dijkdoorbraken en de verzilting van de landbouwgrond bedacht Hendric Stevin (1614-1668), ingenieur in het Staatse leger, rond 1667 de eerste plannen voor inpoldering van de Zuiderzee. Zijn belangrijkste drijfveer was een eind maken aan de dreiging van de zee. Stevin maakte zijn plannen in de Gouden Eeuw. In die tijd werden door investeringen van in de handel op Oost en West welvarend geworden kooplieden verschillende droogleggingsprojecten mogelijk gemaakt. In zijn Wisconstich Filosofisch Bedrijf pleitte Stevin voor het afsluiten van de Zuiderzee door het aanleggen van dammen tussen de Waddeneilanden en van Ameland naar de Friese kust. Spuisluizen moesten er voor zorgen dat overtollig water bij eb op de Noordzee kon worden geloosd. Verder zou een deel van de Zuiderzee moeten worden drooggelegd, het Buiten-IJ afgedamd en Amsterdam via een kanaal met de Noordzee worden verbonden; ongeveer ter hoogte van het huidige Noordzeekanaal. Zijn ideeën waren een logisch gevolg op de eerder voltooide droogmakerijen in Noord-Holland waarvan de droogmaking van de Beemster (1608-1612) de belangrijkste was. Het plan van Stevin was zijn tijd ver vooruit en bleek, met de kennis van die tijd, technisch onuitvoerbaar. 

 

Laatste Update zondag, 07 januari 2018