.
Category-CSS-based-plannen NW

Plannen

Plannen

Voor het afsluiten van de Zuiderzee zijn vele plannen ontworpen. Al in de tweede helft van de 17e eeuw werd het vroegst bekende plan voor inpoldering van de Zuiderzee bedacht. Het plan was zijn tijd ver vooruit en bleek, met de kennis van die tijd, technisch onuitvoerbaar. Grote overstromingen komen in de 18e en 19e eeuw ongeveer elke 25 jaar voor. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw laaide de discussie op om het gebied, dat herhaaldelijk geteisterd werd door overstromingen, in te dammen. Als het Haarlemmermeer in 1836 achtereenvolgens Amsterdam en Leiden ernstig bedreigd besluit men de 'waterwolf' te temmen door hem droog te malen, De waterbouwkundig ingenieurs waren niet langer alleen afhankelijk van windkracht maar konden sinds het begin van de 19e eeuw gebruikmaken van stoomenergie. Voor de droogmaling van het 18.000 ha grote Haarlemmermeer (1848-1852) werden 5 stoomgemalen gebruikt. Dit leidde tot meer ambitieuze plannen voor landwinning. Vanaf die tijd werden verschillende plannen gepubliceerd die afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee nastreefden. Veel plannen legden de nadruk op de drooglegging van het zuidelijk deel van de Zuiderzee. Waterschapsbestuurders pleitte echter op de eerste plaats voor de aanleg van een afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland. Door de aanleg van zo’n dam zou de veiligheid rondom de Zuiderzee aanmerkelijk toenemen en een besparing opleveren op het onderhoud van de dijken. Daarnaast zou een dijk leiden tot een betere afwatering en inlaat van zoet water. Waren de eerste plannen nog weinig uitgewerkt, latere plannen hadden steeds meer realiteitsgehalte.

Bron afbeelding: historiek.net

Klik op een plaatje om verder te gaan.


Plan-Stevin

Plan-Kloppenburg en Faddegon

Plan-Van Diggelen

Plan-Beijerinck

Plan Stieltjes

Plan-Leemans

Plan-Buma